קהלת משה ב ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · קהלת משה · ב · ב · >>

בשם רב האי גאון: שני שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, אם טוב שנברא או אם טוב שלא נברא, נמנו וגמרו טוב שלא נברא[1].

ואמר הגאון: הוכחה מן התורה מפורש כי טוב שלא נברא משנברא.

כי ידוע מאמר המדרש בשמות רבה, על מאמר איוב "ה' נתן וה' לקח"[2], ומקשה: למה כתיב אצל נתן ה', ואצל לקח כתיב וה'?[3] ותירץ: כי הלא ידוע כי שלא כמידת הקב"ה מדת בשר ודם, כי מדת בשר ודם אם המלך רוצה ליתן מתנה לאחד מעבדיו הוא ממליך בפמליא שלו אם העבד הגון לאותו מתנה, אבל כשהוא כועס על אחד מעבדיו אינו שואל שום עצה רק ממית אותו[4], כי "חמת מלך מלאכי מות"[5].

אבל אצל הקב"ה אינו כך רק ה' בעצמו נתן, ואצל לקח הוא נמלך בבית דין של מעלה. לזה כתיב "וה' לקח".

נמצא היוצא לנו מזה: על הטובה אינו נמלך, ועל הרע הוא נמלך. ונמצא אם היה טוב שנברא יותר משלא נברא למה נמלך הקב"ה עם הפמליא שלו, כדכתיב "נעשה אדם בצלמינו"[6], ופירש"י: "נמלך בפמליא שלו".

אלא בוודאי טוב שלא נברא, ודו"ק היטיב, כי נכון הוא.

הערות שוליים[עריכה]

  1. ^ ערובין יג ב. "ת"ר שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרי לה ימשמש במעשיו".
  2. ^ איוב א כא. "יהוה נתן ויהוה לקח, יהי שם יהוה מברך".
  3. ^ דהיינו: למה אצל "וה' לקח", כתוב בתוספת ו'.
  4. ^ ירושלמי ברכות סז א: "אמר רבי יודן בן פילה הוא שאיוב אמר איוב א כא ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך. כשנתן ברחמים נתן. וכשלקח ברחמים לקח. ולא עוד אלא כשנתן לא נמלך בבריה וכשלקח נמלך בבית דינו". אמר רבי אלעזר כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו. בנין אב שבכולם מלכים א כב כג וה' דבר עליך רעה. וכן הוא בויקרא רבה כד ב. (בשמות רבה לא מצאנו).
  5. ^ משלי טז יד.
  6. ^ בראשית א כו.