עמוד:SD Luzzatto - Commentary on Bereshit.pdf/93

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה עבר הגהה


בהם, וכמו שפירשתי טעם כל קריאת שם הנזכרת כאן. (כא) ויסגור בשר תחתנה: כמשמעו, סגר בשר במקומה. שרש סגר נאמר לא לבד על המקום שסוגרין בתוכו, אך גם על מה שסוגרין בתוכו כמו ותסגר מרים. בספרי אפלטון נמצא כי האדם נברא אנדרוגינוס ושהאל הפריד אח״כ הזכר מן הנקבה, וקרוב לזה הדרש שנברא דו פרצופין מה שלא נרמז בתורה (קליריקוס). (כב) ויבן…את הצלע…לאשה: כן דרך לה״ק, כמו ויעש אותו גדעון לאפוד (שופטים ח׳ כ״ז), וגם בלא למ״ד, כמו ויבנה את האבנים מזבח (מ״א י״ח ל״ב). (כג) זאת הפעם: אין זאת חוזר לפעם, כי הי״לל היה לו לומר הפעם הזאת; גם אם תפרש זאת היא הפעם (כדרך כל זה וזאת ואלה שלפני השם, נכלל בהם הוא, היא, הם) אין המקרא מתפרש יפה, אלא זאת חוזר לאשה, ומלת הפעם ענינה tandem כמו עתה הפעם ילוה אישי אלי (בראשית כ״ט ל״ד), הפעם יזבלני אישי (שם ל׳ כ׳), תטאתי הפעם (שמות ט׳ כ״ז), וכן בל׳ בלשון אשכנז ein mahl, גם בל׳ איטלקי אומרים una volta להוראת tandem. והנה הכוונה סוף סוף מצאתי בת זוג הראויה לי, כי זאת היא עצם מעצמי וגו׳ (Questa finalmente è) וכן מצאתי גם לבעל הרכסים לבקעה. עצם מעצמי ובשר מבשרי: זאת היא דומה לי וצורת עצמותיה כצורת עצמי ומראה בשרה כמראה בשרי, והכה היא עצם ממין עצמי ובשר ממין בשרי (תלמידי יוסף ירא), וא״חכ ואחר כך שפט כי ממנו לוקחה, ואומר לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת. אשה כי מאיש וגו׳: משה הזכיר השמות האלה כפי מה שהיו מבטאים אותם בימיו, אע״פי שאשה לא נגזר מתחלה מאיש אלא מֵאֱנַש, ומן אֱנַש אמרו אֵנֶש,