עמוד:Or hashem vilna 1905.pdf/24

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


‫‫הוּשְׁתָּת הָעוֹלָם. אֶחָד הָיָה אַבְרָהָם אָבִינוּ ע"ה, אֲשֶׁר בְּזּוּלַת תּוֹרָה קְדַמְתוֹ, בֵּן שָׁלוֹשׁ שָׁנִים מִיּוֹם שֶׁעָמַד עַל דַּעְתּוֹ, הִכִּיר אֵת בּוֹרְאוֹ, וּקֶרֵב רָבִּים לַעֲבוֹדָתוֹ. בְּרַכוֹת וְהוֹדָּאוֹת לִשְׁמוֹ הַגָּדוֹל עַל כָּל אֲשֶׁר גְּמָלָנוּ, וְרַב טוֹב לְבַיִת יִשְׂרָאֵל. וְהִנֵּה לְהַפְלָגַת חֲשִׁיבוּתוֹ נִכְרַת עַמּוֹ בְּרִית בְּמִצְוָה אַחַת, וְהִיא הַמִּלָּה, וְהָיָה דַּי בָּהּ לְגוֹדֵל מַעֲלָתוֹ, לִהְיוֹת הֶחָשׁוּב לְפִי חֲשִׁיבוּתוֹ יִהְיֶה בּוֹ דַּי לִפְעֻלּוֹת מְעַטּוֹת, לֹא יִצְטָרֵךְ לִפְעֻלּוֹת רַבּוֹת. כְּמוֹ הָעִנְיָן בָּגַלְגַּל הַיּוֹמִי עִם יֶתֶר הַגַּלְגַּלִים, כִּי הוּא יִהְיֶה דַּי בּוֹ בִּתְנוּעָה אַחַת לְהַשִּׂיג שְׁלְּמוּתוֹ,

‫שהוא‬ ‫

אוצר‬ חיים<center\>

‫יהמצוה האלקית היא תכלית האדם, ולא השגת המושכלית, נהייתם הרבה אי א0שר שא יפשה אלם גחייז אחל‬ ‫ל‬ ‫ומבאר דבריו איך נקח הבחינה ממנו, ואמר, אבן מהם על מתכוגתה ושלמותה, יכעשותו איתה המצוה‬ ‫הםתיה א ר ממנו הושתת העולם הא היה הראשון תהיה נפשי פאותה ממשה, וממה שיורה על העיקר הזה‬ ‫שו‬ ‫ש‬ ‫שפרסם מציאות ה׳ ואחדותו בכל העולם א ר היה הוא מה ש ל ר׳ חנינא בן תרליון את ר׳ יוסי בן‬ ‫שא‬ ‫ש‬ ‫אברהם אבינו פ׳׳ה, אשר בזולת תורה קדמתו. ר״ל קסמא )ע״ז יז.( מה אני לחיי עיה״ב והשיבו כלום‬ ‫אעיפ שא קדמה לי תורה מכ״ז בן ג׳ שנים דהיינו בא מעשה לילך כלומר נזדמן לך לעשית מציה כהוגן,‬ ‫ל‬ ‫יימיזס מ ד על דעתו הכיר בוראו מעצמו )נדרים לב.( . והשיבו כי נזלמנה לו מצות צלקה על לע שלמות בכל‬ ‫שמ‬ ‫קרב רבימ לעבודתו, ואמרי ברכות והידאות לשמו מה ש פ ר , וזכה לחיי העיה״ב עכ״ל. והביאו העקרים‬ ‫אש‬ ‫הגדיל כז׳ היא נמשך למלת לעבודתו כאלו היה כתוב )מאמר ג׳ פכ״ס( והסכים ללבריי, ואמי ואף שש מן‬ ‫י‬ ‫לעבודתי יתברך שמו: והנה להפלגת חשיבותו נכרת החכמים חולקים על זה, ואומרים שנצרך רבוי גחל‬ ‫עמו ברית במצוה אחת. מתה סייס המחבר את מן המצות כלי שיזכה האלם לעזה״ב , אין הלבר כן,‬ ‫הבחינה מאברהם אבינו. שאע״פ שהיה פילוסוף גדול אלא לפי רבוי המצות תגלל מלרגתי בו, אבל במציה‬ ‫כזה וחשוב מאד בעיני ה׳ שהכיר את ביראו יקרב אחת בלבל ישיג מדרגה מה ממנו מכ״ל. והנה מש״כ‬ ‫רבים לעבודתו, בכ׳׳ז לא הספיקה לו השלמות הזאת 6יש מן החכמים חולקים, אגי בעניי לא ילעתי שים‬ ‫כלא מציה מעשיית, ולריב חשיבותו נכרת עמו ברית חולק מל הרמב״ס בזה, ולכאורה נראה שכינת העקרים‬ ‫במצוה אחת והיא המילה, ואס ת א ך נפשך אם על המחבר ש י ש המשנה א ר רחב״ע באופן אחר‬ ‫שמ‬ ‫פר‬ ‫של‬ ‫המצות המעשיות הן מוכרחות ש מת הנפש,למה לא שרבזי הפעולות הוא מן ההכרח אל השלמות כרמי‬ ‫ל לו‬ ‫נתן לו הרבה מצות כמו לנו, לזאת אמר והוא די בה התנועות ל הגלגל, אך באמת רא, שהרי מבואר‬ ‫ש‬ ‫לגודל מעלתו! נראה לי להסביר הדבר הא כעין )שם במשנה( אמר רחב״ג ומה אם העובר עבירה אחת‬ ‫שו‬ ‫שאמרו הפוסק במצוה מזר מן המצוה )סוכה כ״ה.( . ניסל נפשי עליה העושה מציה אחת על אחת כמה‬ ‫&ף שזהו רק ש ה הא מתמסק בה, אך אברהם אבינו וכמה שתנתן לו נפשי; ר׳ שממון אזמר ממקומו‬ ‫ב מ שו‬ ‫לגולל מפלתו היה תמיד בגדר פיסק במצוה, ולא היה היא למל כו׳ ור׳ חנניה בן עקשיא לא בא לחלוק עליהם‬ ‫צריך לשים מציה אחרת : לחיות חדושוב לפי חשיבותו רק להוסיף זכות לישראל, וגם המחבר לקמן )במאמר‬ ‫•יהיח די בו לפעולות מועטות לא יצמרך לפעולות ב׳ כלל ז׳ סרק א׳( הביא הרבה מאמרי חדל ב צה‬ ‫ש מי‬ ‫רבות! במו העגין בגלגל היומי כף, מ ל הזה מן אחת קונה האלם עזה׳׳ב )בקלזשין ל״ע:( כל העושה‬ ‫הש‬ ‫הגלגל הביאי המקרים )מ״ג ס״ל( באורך וכתב שה לבר מצוה אחת מסיבין לו לעוה״ב, ואף למפרש ם ת א‬ ‫ש שה‬ ‫ז‬ ‫שהסכים מליו הפילוסוף בכלל הג׳ ממאמר השני בספר מצוה אחת יתירה מעונותיו, עכ״פ אין צריך לרבוי מצות‬ ‫יהשמיס והעולם, יאף שללמת התוכנים האחריניס אין אם אין בילו עבירית הרבה, יעל המוסרים נפשם על‬ ‫מ ל מתנועות הגלגל צודק, אך הנמשל היא נכון מצל קלזשת ה ם אמרו )ב״ב י:! הרוגי לול אין כל בריה‬ ‫ש‬ ‫הש‬ ‫עצמו, עם משלים רבים אחרים זכמש״כ ם העהרים: יכולה לעמול במחיצתם ועול הרבה מאמרים כאלה.‬ ‫ש‬ ‫ולזה היה מן ההכרח כאשר גור חסלו ית׳ לשומני ע״כ נלענ״׳ל לאין כינת המחבר כאן שצריך רבוי‬ ‫אנחנו קהל עלת ישראל שלמים לרבות לני הפעולות המצות לזכות לחיי עוה׳׳ב, שהרי גכ חגילי אי׳׳ה יש‬ ‫כמאמר ר׳ חנניה בן פקשיא. הנה סלבריו אלה משמע להם חלק לעזה״ב, כמש״כ הרמב״ס )בחלק( במשנה‬ ‫שרבזי המצות הוא מוכרח להשלמות, אמנם הרמב׳׳ם ל ה מלכים וארבעה הליועות, )וכן פסק בהלכות תשובה‬ ‫שש‬ ‫בסיחש המשגה הזאת א ר ר׳ חנניה בן מקשיא )מכות ס״נ הלכה הי( רק לקלק לאמר, כי לשימנו אנחט‬ ‫שמ‬ ‫לף כג( פירשה באופן אחר, וז׳׳ל מעקרי האמונה כי קהל עלת ישראל שלמים, ר״ל שיהיה לנו תכלית השלמות‬ ‫ל איש ישראל, שהיא למעלה מן השלמות האנושיית,‬ ‫נשיקיים אלם מציה מתרי״ג מצות כראוי וכהוגן שא ש‬ ‫ל‬ ‫סתף עמה לבר מכונת העולם בשים פנים אלא שע ה רק מעלה מלאכותית אלקית, כמש״כ הכוזרי )מאמר א׳‬ ‫יש‬ ‫אותה ש ה מאהבה כמי שבארתי לך, הנה זה יזכה סי' מ״ב ימ׳׳ה סי׳ כ בהקדמה ל ( שאנחנו נקראים‬ ‫למ‬ ‫כה לחיי העוה״נ, ועל זה אמר ר׳ חנניה כי המצזת כהני ה׳, היה מן ההכרח לרבות לנו הפעולות, יבוס‬ ‫פירש‬ ‫י‬

‫ס‬

‫״‬

‫,‬

‫,‬