עמוד:Chotam Tocnit.pdf/16

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה עבר הגהה


‫הן חזיון נורא תחזינה עינינו‪ ,‬חזיון מבהיל כל חוזיו, מחריד כל לב! שמועות ‫מבהילות תקחנה אזנינו, קולות איומים יצללו באזנינו, קול רעם וברקים‪ ,‬קול רעש גדול ירעש בעוזו, קול להב אש אוכלת את כל נאות השלום והאמת, קול פחדים ואיומים, קול סערות וסופות, קול מחריד כל חי - קול מרגיז כל רוח איש ישראל! הקול, לא קול ענות גבורה מגיבורי ישראל גיבורי כוח עושי דבר ה' הוא, רק קול ענות חלושה, להחליש ולרפות כל יסודי הדת! קול האויבים המריעים ומשחיתים את הקודש והמקדש, קול שונאינו ומנדינו‪ ,‬קול נערים נעורים מתורה וירא‬ה, קול צוררי הדת - קול החוצצים בין ישראל לאביהם שבשמים! כובע הכפירה על ראשם, שריון קשקשי האפיקורסות לבושם, ומצחת הכסילות על רגלם, וכידון פתיותם בין כתפם, חץ חניתם שחוט לשונם מרמה דבר, כמנור אורגים יקפידו חיי האיש הישראלי וקורי עכביש יארגו, להבת חניתם שקלי החנופה והשקר, ונושאי רגל הקנאה והתאווה והכבוד הולכים לפניהם - אנשי בליעל כאלו יצאו לחרף מערכות אלהים חיים, מערכות גדולי ישראל וקדושיהם!‏[1]. ואם כי רק קול דברים אנחנו שומעים והדיבור אין בהם, כי הם מאפע‏[2] ודבריהם הבל וריק, דברי תוהו ושוא! מצפצפים ומהגים בדברים אשר אין להם שחר. אולם כבר הממו והלמו ומחקו ראשי עולי ימים, מחצו וחלפו רקתם, מחצום והרפו ידם מעשות תושיה, מחצום ואין מי שירפא מַחַץ מכתם! ‬וקול הכופרים הולך וחזק מיום ליום, רועים רבים שחתו כרם התלמוד, בוססו חלקת התורה שבעל פה, הרסו ולא חמלו את כל מבצרי תורה המסורה, גדעו בחרי‬ אפם הארור כל קרן ישראל, הללו גאון עוזנו הדר תפארתנו הפכו לשמצה, מתאמצים להראות זרות דרשות חז"ל בתורה שבעל פה, יגעים לברר כי אין לדרשותיהם חלק ב‫וחקי שכל הישר ונחלה בדרכי התבונה הישרה, ישימו לדראון ולחרפת עולם כל ההוגה בהם, חללו מקדשי תורה שבעל פה, הפשיטו כבודם מעליהם וכל כוונתם למען תפוש את בני ישראל בלבבם, להדיחם מדחי אל דחי, לבלי השאיר בלבבם גם זיק‬ ‫אחד מזיקי האמונה הטהורה והצרופה‏[3]. ‬כי זהו כל מגמתם וחפצם ‪ -‬אין אלוהים‬

  1. ^ כל מי שזוכר עוד את קול הרעש של בעלי האספות בחו"ל, בעת אשר עלה בדעת איזה רועים נבערים להתאסף לזבוח זבח גדול בהתורה והאמונה, והעבידו קול במחנה שיתקבצו ויתאספו לתקן דרך האמונה ולישר אורחותיה, כי קסם על שפתי הכסילות לקרא לעוברי דרך ה' בשם "המישרים אורחותם" (משלי ט' ט"ו) וכל מי שיודע תוצאות פעולתם ועד היכן היגעה כוונתם הנשחתה יראה כי לא הפלגתי ולא הגזמתי בכל דברי אפילו כחוט השערה.
  2. ^ ראה ישעיהו מ"א, כ"ד - "וּפָעָלְכֶם מֵאָפַע" - ויקיעורך
  3. ^ בספרי פרשת בחוקותי "ואם לא תשמעו לי אם לא תשמעו למדרש חכמים" עייש"ה דמבואר משם, דכל מי שיתחיל לזלזל בדרשות חז"ל סופו שיכחיש גם בתורה הכתובה. ועיין בביאורי הגר"א על הקרא "השמן לב העם הזה, (ישעיה ו') דמבואר