עמוד:Adolph Jellinek. Bet Ha-Midrasch. Vol.V.pdf/157

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה
– 96 –

ממך ולא עוד אלא שנבראתי אני ביום השלישי ואתה ביום הששי חזר משה אצל הקב"ה ואמר לפניו רבונו של עולם אין הים שומע לי אמר לו ולא נתתי לך המטה שתהא רודה בו הסרבנים אמר לו ולא קיבל עליו. א"ר נחמיה ראה את השם חקוק במקלו של משה ולא קבל עליו שנ' ויאמר אליו מה זה בידך ויאמר מטה ואין זה אלא שם שנ' זה אלי ואנוהו ור' נתן אומר ראה בימינו של משה זרוע תפארתו אמר לו ולא קיבל עליו. ר' יוסי אומר אמרו לו לים לא כך התנה עמך הקב"ה שכל זמן שהוא רוצה הוא עושה אותך יבשה שנ' יקוו המים ולא קבל עליו. ר' יוסי אומר ראה כל אלו התחתונים ולא קיבל עליו, מלך שהוא מבקש לרדות עבדו מהו עושה אמר לו עשה כך וכך שנ' ויט משה את ידו על הים ויולך ד' את הים ברוח קדים עזה מניין‏[1] שראה הים את הקדים ברח והלך שנ' הים ראה וינס. ר' אומר שני כתובים הן כתוב אחד אומר הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש וכתוב אחד אומר לגוזר ים סוף לגזרים אלו הקטנים כיון שהגיעו למילה ברחו. עשרה נסים עשה הקב"ה לישראל על הים בתחלה נעשה להם כמין כיפה שנ' נקבת במטיו ראש פרזיו חזר ונעשה כמין ערמות שנ' וברוח אפיך נערמו מים חזר ונעשה כמין ניקפה שנ' קפאו תהומות בלב ים חזר ונעשה כמין יבשה שנ' ובני ישראל הלכו ביבשה חזר ונעשה כמין בקעה שנא' כבהמה בבקעה תרד חזר ונעשה כמין דרכים שנא' דרכת בים סוסיך חזר ונעשה כמין פירורין שנא' אתה פוררת בעזך ים חזר ונעשה כמין גזרים שנא' לגוזר ים סוף לגזרים‏[2] וכשם שעשה להם עשר נסים על הים כך עשה להם עשר נסים במתן תורה שנא' ויאמר ד' מסיני בא וזרח משעיר למו ואומר ד' בצאתך לפני עמך ואומר הרים נזלו מפני ד'. הירדן יסוב לאחור, כיון שראה הירדן הים שברח התחיל ודן בפני עצמו, ומה זה שגדול ממני שתופס כל העולם כולו ברח לו אני שאיני אלא ספקות (?) אחד מן העולם על אחת כמה וכמה לחזור. כיון שראה משה את הים שברח התחיל משחק ומרקד אמר לו מה לך הים כי תנוס אמר לו עד שאתה אומר לי אמור לירדן למה חזרת לאחוריך אמר לו לירדן למה חזרת לאחוריך ותסוב לאחור אמר לו עד שאתה אומר לי אמור להרים למה אתם מרקדים אמר להרים למה אתם מרקדים אמרו לו עד שאתה אומר לנו אמור לעולם למה נעקרת ממקומך אמר לו

הערות שוליים

  1. ^ כנראה צ"ל "כיוון"
  2. ^ חסרים כאן שני ניסים, ובגרסה אחרת מופיע כאן: "חזר ונעשה כמין נד שנאמר נצבו כמו נד נוזלים; חזר והוציא להם מתוקים מתוך מלוחים שנאמר ויוציא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים"