עמוד:Adolph Jellinek. Bet Ha-Midrasch. Vol.V.pdf/155

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה
– 94 –

בניה ואומרת למלך היכן הם בני, מיד הקב"ה תוקע בשופר גדול ומעלן לירושלים שנאמר כל יושבי תבל ושוכני ארץ כנשוא נס הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו, ואומר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וכו' ואז ציון שמחה בבניה ובניה באמם שנא' ובני ציון גילו ושמחו בה' אלהיכם. בתחלה הללויה ובסוף הללויה הללוהו לשעבר הללוהו לעתיד הללוהו בעולם הזה הללוהו בעה"ב.

בצאת ישראל ממצרים, כנסת ישראל אומרת לפני הקב"ה רבון כל העולמים נבואות טובות נתנבאו נביאים ראשונים כל אחד ואחד ועדיין לא ראינו מהם, ירמיה אמר אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים וגו', הושע אמר והיה מספר ב"י כחול הים, יואל אמר ביום ההוא יטפו ההרים עסיס, עמוס אמר הנה ימים באים נאם ה' ונגש חורש בקוצר ואומר נכון יהיה הר בית ה׳ בראש ההרים ואומר כה אמר ה' עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם ועדיין לא ראינו אחת מהן שכן אסף בן קרח אומר אותותינו לא ראינו אין עוד נביא ולא אתנו יודע עד מה. ורוח הקדש משיבה אותם ואומרת להם כשנגליתי לאברהם אביכם ואמרתי לו ועבדום וענו אותם שמא אמרתי לו שאני קורע להם הים שמא אמרתי לו שאני מוריד להם המן והרי דברים שלא אמרתי נתתים דברים שאמרתי על אחת כמה וכמה. ד"א בצאת ישראל ממצרים כשהיו ישראל במצרים היו תמיהין על עצמם ואומרים אין בידינו מצוה אחת שניטפל בה שניזכה בה ליגאל מיד אמר הקב"ה למשה לך פתח אותם בדברי הלכות פסח שנא' החדש הזה לכם. והלא איבה היתה בינם לבין המצרים מפני הטלאים ולא עוד אלא שבאת שעת מילה שנאמר ואעבור עליך ואראך וגו' ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמייך חיי בדם פסח ודם מילה. ר' יודא אמר אם באין אנו לחשוב הלכות פסח יותר משלשים מצות היו בידם, ויש אומרים יותר מארבעה לא היו בידם שלא שינו את לשונם ושלא נחשדו על העריות ועל לשון הרע ולא שינו את שמותם, שלא שינו את לשונם שנ' ובני ראובן חנוך ופלוא חצרון וכרמי, ואומר לראובן משפחת הראובני, לשמעון משפחת השמעוני, מלמד שהיה משה מיחסן יפה יפה, ושלא נחשדו על העריות מנין שנא' ויצא בן אשה ישראלית וגו' מלמד שלא היה ביניהם ממזר אלא זה בלבד ופרסמו הכתוב ועליו הוא מפורש בקבלה גן נעול אחותי כלה. ר' נתן אומר גן

הערות שוליים