עמוד:Adolph Jellinek. Bet Ha-Midrasch. Vol.V.pdf/151

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה
– 90 –

מלמטה כך גבור על הכל מלמעלה הוא הקב"ה ובני אדם חלשין למטה שנאמר כי האלהים בשמים ואתה על הארץ‏[1]. ד"א רם על כל גוים ה' משל למה הדבר דומה למלך שהיה יושב ודן על בימה שלו והיו הכל מתיראין ממנו נכנס לתוך ביתו והפשיט את כליו והעביר כלי זיינו ממנו התחילו בני הבית משחקין בו זה מושך לכאן וזה מושך לכאן יכול אף למעלה ת"ל אל נערץ בסוד קדושים רבה‏[2] ואומר וסביביו נשערה מאד‏[3] ואומר המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו‏[4]. על השמים כבודו, וכי אומות העולם היו יודעין היכן כבודו של מקום אף ישראל לא היו יודעין אלמלא נביאים שעמדו ולמדו להן לישראל, מיכה אמר ראיתי את ה' יושב על כסאו וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו‏[5], יחזקאל אמר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים‏[6] ישעי' אמר ראיתי את ה' יושב על כסא רם ונשא‏[7], דניאל אמר חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב לבושיה כתלג חור‏[8] וכו' נהר די נור נגד ונפק מן קדמוהי וכו'‏[9], והא למדנו שכבודו מן השמים. ד"א על השמים כבודו משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהשיא לעבדו אשה והשלימה בכסף ובזהב ובאבנים טובות ומרגליות אמר לה הרי הכל מסור בידך חוץ מחביות זו שהיא מלאה עקרבים, נכנסה אצלה אשה אחת שואלת ממנה חומץ. אמרה לה מה המלך נוהג בך אמרה לה מנהג יפה אלא אני מצטערת על חביות אחת שהיא מלאה עקרבים, אמרה לה כל קוזמיאה שלו כנוסים בתוכה ומבקש לישא אשה אחרת וליתנם לה, מיד שלחה ידה לתוך החביות והשיכוה עקרבים, כך המלך זה הקב"ה ואיש ואשה זה אדם וחוה שואלת החומץ זה הנחש, באותה שעה סילק הקב"ה שכינתו בשמים שנ' עלה אלהים בתרועה‏[10]. מי כה' אלהינו, מי כה' אלהינו במצילים, מכ"א במפרעים, מכ"א במכברים [במכבירים? או במקברים?], מכ"א בנותני שכר, מכ"א באלילים. ‏[11]משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהלך לו אצל בעל הבית אחד ועשאו אפוטרופוס להיות עומד על עניניו הגיע עסק לאותו האיש ונתפש למלכות ונידון באור הלכו אל המלך ואמרו לו הרי אותו האיש בן ביתך נידון באור, אמר להם אני מצילו אמרו לו אין אתה יכול שכבר הטילוהו באור אמר להן ומה אני יכול לעשות לו, והקב"ה אינו כן אלא מציל האדם מתוך האור שנ' אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים‏[12]. מי כה' אלהינו במפרעים, פרעה גזר על ישראל לאבדן שנ' ויצו פרעה

הערות שוליים

 1. ^ קהלת ה א
 2. ^ תהלים פט ח
 3. ^ תהלים נ ג
 4. ^ איוב כה ב
 5. ^ מלכים א כב יט
 6. ^ יחזקאל א א
 7. ^ ישעיהו ו א, ולפנינו "ואראה".
 8. ^ דניאל ז ט
 9. ^ שם, י
 10. ^ תהלים מז ו
 11. ^ נראה שחסר כאן: "מי כה' אלהינו במצילים"
 12. ^ בראשית טו ז