עמוד:Adolph Jellinek. Bet Ha-Midrasch. Vol.V.pdf/150

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה
– 89 –

שמש עד מבואו מהלל שם ד', בנוהג שבעולם אדם מדליק הנר לפני שכניו והם מחזיקין לו טובה אבל במקומות אחרות אינן יכולין לעשות כן והקב"ה מאיר לכל העולם כולו לכך נאמר ממזרח שמש ועד מבואו מהלל שם ד' האיר אור החמה ביום מקלסין אותו בא"י יוצר המאורות, שקעה חמה בערב מקלסין אותו בא"י המעריב ערבים לכך נאמר מהולל שם ד'. שאל אנטונינוס את רבינו הקדוש אם יש לאדם דירה שהיא עשר על עשר אמות איך הוא עושה לקבוע את המנורה אמר לו באמצע הטרקלין אמר לו ומפני מה לא קבע המקום חמה באמצע הרקיע א"ל מפני שלום הבריות שלא יהא אדם יוצא לדרך ואינו יודע כמה שעות ביום והחיות שוקעות עליו ולסטין באין והורגין אותו אלא עשה שיהא אדם יוצא בדרך ויודע כמה שעות ביום ויהא יודע מאיזה מקום יצא ובאיזה מקום לן. ר' יודא אומר תיק עשה הקב"ה לחמה שנאמר לשמש שם אהל בהם ושוקעת במערב וחוזרת לתיק ועולה מן החלונות למזרח, וחכמים אומרים מחילה עשה לה הקב"ה בארץ ושוקעת במערב וחוזרת למעלה ועולה מן המחילה למזרח. אשטלורוגין אומרים כי הרקיע חוזר בגלגל והמזלות חוזרין בו, אמרו להם חכמים אם בגלגל חוזר צריכה העגלה להיות פעם אחת בדרום ופעם אחת בצפון ועקרב פעם בצפון פעם בדרום אלא לעולם עקרב בדרום ועגלה בצפון. יוסה אומר החמה הולכת בדרום עד יסוד שנא' הולך אל דרום וסובב אל צפון‏[1] זה מפני מזרח ומערב. ד"א ממזרח שמש עד מבואו יכול שאינו משובח אלא בארץ בשמים מנין שנ' רנו שמים וגילי ארץ‏[2] הרי ביישוב אמור, במדבר מנין שנ' ישאו מדבר ועריו‏[3], הרים וגבעות עץ פרי והכל שמקלסין אותו לעתיד מנין שנ' רנו שמים כי עשה ה' פצחו הרים רנה וגו'‏[4] ואומר אז ירננו כל עצי היער מלפני ה' וגו'‏[5]. רם על כל גוים ה', וכי על ישראל אינו רם הוי אומר רם על הרמים, משל למה הדבר דומה לרועה שהיה לו בן והיו קורין אותו בנו של רועה, נעשה איפרכוס והיו קורין אותו בנו של איפרכוס, נעשה מלך והיו קורין אותו בנו של מלך וכל זמן שמתגדל בנו מתגדל עמו, כך ישראל מתגדלין תמיד באביהם שבשמים שנ' בנים אתם לה' אלהיכם‏[6], ואף הקב"ה מתגדל בהם שנ' ו[י]אמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר‏[7]. ד"א רם על כל גוים ה', היה חלש מלמעלה וגבור מלמטה מי נוצח הוי אומר זה הגבור ואין צריך לומר גבור מלמעלה וחלש

הערות שוליים

  1. ^ קהלת א ו
  2. ^ ישעיהו מט יג
  3. ^ ישעיהו מב יא
  4. ^ ישעיהו מד כג
  5. ^ דומה לתהלים צו ג–ד ולדברי הימים א טז לג, ואינו מדויק
  6. ^ דברים יד א
  7. ^ ישעיהו מט ג