עמוד:Adolph Jellinek. Bet Ha-Midrasch. Vol.V.pdf/149

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה
– 88 –

ואילו הן ה' חמשה ל' שלשים ל' שלשים ו' ששה הרי שבעים ואחד אותיות לכך נאמר הללויה.

הללו עבדי ד', יבאו אבות העולם ויקלסו שנקראו עבדים שנ' זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך‏[1], יבוא משה ויקלסך שנקרא עבד שנ' לא כן עבדי משה‏[2], [יבוא דוד ויקלסך שנקרא עבד שנ' ודוד עבדי] נשיא היה [להם] לעולם‏[3], יבוא חנניה מישאל ועזריה ויקלסוך שנקראו עבדים שנ' שדרך מישך ועבד נגו עבדוהי די אלהא חייא עילאה‏[4], יבוא דניאל ויקלסך שנקרא עבד שנ' כי לא יעשה י"י אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים‏[5], יבואו מלאכי השרת ויקלסוך שגם הם נקראו עבדים שנ' הן בעבדיו לא יאמין וכו' ובמלאכיו ישים תהלה‏[6]. ד"א הללו עבדי ה' משל למה הדבר דומה למלך שיצא ממזרח למערב וממערב למזרח ולא היו מכירין את לשונו לקלסו ובמה הוא חפץ להתקלס ומי מכיר לשונו ויודע במה רוצה להתקלס עבדיו ובני פלטין שלו ומי הם עבדיו של הקב"ה ישראל שהן עמלים בתורה [ו]במשנה לפניו. ד"א הללו עבדי ד' משל למה הדבר דומה למלך שנכנס למדינה והיו כל בני אדם מקלסין אותו בלבד והקב"ה אינו כן אלא כל מעשיו מקלסין אותו. העליונים מקלסין אותו שנ' הללו את ד' מן השמים‏[7], התחתונים שנ' הללו את ד' מן הארץ תנינים וכל תהומות‏[8] עד וירם קרן לעמו וגו'‏[9] הא למדת שעליונים ותחתונים מקלסין אותו. הללו את שם ה', שבו נברא העולם כי מדותיו רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת ומטה כלפי חסד ואומר ויהי ד' את יוסף ויט אליו חסד. ד"א הללו את שם ד' משל למה הדבר דומה למלך ששלח פמליא שלו למלחמה ונתן להם האיקונין שלו ואמר להם כל זמן שאתם נוצחין תהיו מקלסין איקונין שלי וכאילו לי אתם מקלסין לכך נאמר הללו את שם ד'. יהי שם ד' מבורך מעתה ועד עולם, לפי שבעולם הזה מקלסין אותו ישראל בלבד שנ' יראי ה׳ הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגו'‏[10] אבל לעתיד לבא יקלסוהו כל אומות העולם שנ' בהקבץ עמים יחדיו‏[11] ואומר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה' וגו'‏[12]. ד"א יהי שם ד' מבורך לפי שבעולם הזה מקלסין אותו על הטובה ועל הרעה על הטובה הטוב והמטיב ועל הרעה ברוך דין האמת אבל לעתיד לבא אין מקלסין אותו אלא על הטובה שאין קללה לעתיד לבא שנ' בלע המות לנצח וגו'‏[13]. ממזרח

הערות שוליים

 1. ^ שמות לב יג
 2. ^ במדבר יב ז
 3. ^ יחזקאל לז כה. ולפנינו אין מילת "היה".
 4. ^ דניאל ג כו. ולפנינו אין מילת "חייא".
 5. ^ עמוס ג ז
 6. ^ איוב ד יח
 7. ^ תהלים קמח א
 8. ^ שם, ז
 9. ^ שם, יד
 10. ^ תהלים כב כד
 11. ^ תהלים קב כג
 12. ^ צפניה ג ט
 13. ^ ישעיהו כה ח