עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/42

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


יסתכל בה‪ .‬ושכר הקזה לא לקח בידו‬ ‫אך כל אחד היה מניח במקום המיוחד‬ ‫כדי שלא לבייש את מי שאין לו‪.‬ ומת״ח‬ ‫לא די שלא לקח שכרו אך גם כסף נתן‬ ‫לו להבריא את עצמו‪ ,‬ואביי רצה לנסותו‬ ‫אם האמת כן שהוא חסיד גדול‪ .‬שלח‬ ‫אליו שנים מתלמידיו, וכשבאו קבלם בסבר פנים יפות והאכילם והשקם‪ .‬ולערב‬ ‫השכיבם על מטות ורפד המטות במרבדים ‬‫יקרים בבוקר כשקמו ממשכבם קיפלו ‬‫המרבדים וילכו להם למקום השוק, ושמה מצאו גם את אבא אומנא ויבאו אליו אולי‬ ‫יקנה מהם המרבדים וכמה שווים א״ל‬ ‫הכי והכי כי כך וכך שילם עבורם ורצה‬ ‫ליתן להם הכסף, ואז גילו לו שאך‬ ‫לנסותו באו ויקח את שלו, ‪‬והאם חשדם‬ ‫בגנבה ויען להם בטוב לבו חו״ש שלא‬ ‫חשדתי אתכם אך אמרתי אולי נזדמנה ‫לפניהם מצות פדיון שבויים ונתביישתם‬ ‫לומר לי ולשאול ממני‪,‬ ויאמרו לו אבל‬ ‫כעת קח ממנו המרבדים, והשיב להם לא‬! ‫כי כבר הקדשתים לצדקה‪ .‬ואז ראה אביי‬ ‫את גודל חסידותו של אבא אומנא ולכך‬ ‫זכה לשלמא בכל יום‬.


אבא אוריון

‫ערך‬ אבא גוריון איש‬ ‫צידן‪.‬‬


ר' אבא אחוה דרב בריה דרב משרשיה

‬כן הוא גרסת הש״ס‬ ‫עירובין כד‪ .‬ואמר הכי אמרה‬ ‫דרבא‪.‬‬


ר' אבא אחוה דר' יהודה בר זבדי

ביבמות פג‪ :‬אמר רב שמואל בר יהודה‬ ‫א״ר אבא אחוה דרדי אמר רב‬ ‫יהודה אמר רב‪ .‬ושם פג‪ .‬בתוד״ה ר' יוסי‬ ‫גרס שאמר בשם רב הונא‪ .‬והצדק אתם‬ ‫כי כן מצינו מו״ק פ״ג ה״ה יב‪ :‬רב‬ ‫הונא הורי לאחיו דר׳ יהודה בר זבדי‪,‬‬ ‫ורחוק מאד לומר כי הוא ר׳ אבא בר‬ ‫זבדא‪ ,‬שא״א לומר האמורא הנודע בכל‬ הש״ס יתייחס אחר‬ אחיו דמוזכר אך ‫במקומות מועטים‪.


אבא (תואר)

‪‬אבא אלעזר, אבא אלעזר בן גומל,‬ ‫אבא אלעזר בן דגלאי או דולאי‪ ,‬אבא‬ ‫אנטולי‪ ,‬אבא בנימין תמצא כ"א בערכם כי שם אבא היא אך תואר כבוד‪.


‫אבא אריכא‪

בערך רב.


‫אבא ביראה

‪נזכר אך פ"א במנחות צג: דתניא אבא ביראה ברבי אליעזר בן יעקב אומר וכו'. ובסה"ד ערך ביראה מסופק אם הוא בנו של ראב"י או אמר משמו. והאמת שט"ס קטן נפל בספרים וכמו בדק"ס "דתני אבא ביראה". וידוע שראב"י סידר ג"כ ברייתות כדמובא באגרת דרש"ג ח"א פ"ו. וזה אבא ביראה הביא ברייתא אחת מן ברייתות של ראב"י, וביראה הוא שם עיר כמגילה ד. עולא ביראה ופרש"י מן בירי.


אבא בר אבא אבוה דשמואל כהן

בכל הש"ס בבלי נקרא אך בשם אבוה דשמואל זולת בברכות יח: כשבנו שמואל אזל לחצר מות אמר בעינא אבא בר אבא אבוה דשמואל. ובקידושין מד:, חולין קיא: אמר רב על שמואל חס ליה לזרעיה דאבא בר אבא וכו', ולהיפך בירושלמי נקרא תמיד בשם אבא בר אבא או בר בא או בא ווא כפאה פ"ח ה"ח, פסחים פ"ה ה"ב, ר"ה פ"ג ה"ו, יבמות פ"ד הי"א פי"ב ה"ז פט"ו ה"ה פט"ז ה"ד, כתובות פ"ב ה"ו, נדה פ"א ה"ד, ובשבת פ"ו ה"ו אבא בן אבא מפקד לשמואל בריה, וביבמות פי"ד הי"א אבא בר ווא פליג על שמואל בריה. ואך בברכות פ"ב ה"ח נזכר בשם אבוי דשמואל, ובב"מ פ"ד ה"א בשם אבא אבוי דשמואל וביבמות פ"ד הי"א מזכירו ר"נ בר יעקב בשם רבה בר בא אבל בנדה פ"א ה"ד המאמר בשם אבא בר בא.