עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/30

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה
מנין שטרות בהשואה עם שאר מנינים
לשטרות התחלת מנין העמים לחורבן הבית למנין העולם
תרמ. 350. רפ. ד' אלפים קט.
תרע. 360. רצ. ד' אלפים קיט.
תרפ. 370. ש. ד' אלפים קכט.
תרצ. 380. שי. ד' אלפים קלט.
תש. 390. שכ. ד' אלפים קמט.
תשי. 400. של. ד' אלפים קנט.
תשך. 410. שמ. ד' אלפים קסט.
תשל. 420. שנ. ד' אלפים קעט.
תשמ. 430. שס. ד' אלפים קפט.
תשנ. 440. שע. ד' אלפים קצט.
תשס. 450. שפ. ד' אלפים רט.
תשע. 460. שצ. ד' אלפים ריט.
תשפ. 470. ת. ד' אלפים רכט.
תשצ. 480. תי. ד' אלפים רלט.
תת. 490. תך. ד' אלפים רמט.
תתי. 500. תל. ד' אלפים רנט.
תתכ. 510. תמ. ד' אלפים רסט.
תתל. 520. תנ. ד' אלפים רעט.
תתמ. 530. תס. ד' אלפים רפט.
תתנ. 540. תע. ד' אלפים רצט.
תתס. 550. תפ. ד' אלפים שט.
תתע. 560. תצ. ד' אלפים שיט.
תתפ. 570. תק. ד' אלפים שכט.
תתצ. 580. תקי. ד' אלפים שלט.
תתק. 590. תקך. ד' אלפים שמט.
תתקי. 600. תקל. ד' אלפים שנט.
תתקכ. 610. תקמ. ד' אלפים שסט.
תתקל. 620. תקנ. ד' אלפים שעט.
תתקמ. 630. תקס. ד' אלפים שפט.
תתקנ. 640. תקע. ד' אלפים שצט.
תתקס. 650. תקפ. ד' אלפים תט.
תתקע. 660. תקצ. ד' אלפים תיט.
תתקפ. 670. תר. ד' אלפים תכט.
תתקצ. 680. תרי. ד' אלפים תלט.
אלף. 690. תרכ. ד' אלפים תמט.
אלף י. 700. תרל. ד' אלפים תנט.