עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/29

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה
מנין שטרות בהשואה עם שאר מנינים
לשטרות, התחלת מנין העמים, לפני החורבן, למנין העולם,
שיא. 1. ע. ג' אלפים תשס.
שכא. 11. ס. ג' אלפים תשע.
שלא. 21. נ. ג' אלפים תשפ.
שמא. 31. מ. ג' אלפים תשצ.
שנא. 41. ל. ג' אלפים תת.
שסא. 51. כ. ג' אלפים תתי.
שעא. 61. י. ג' אלפים תתך.
לחורבן הבית
שפא. 71. א. ג' אלפים תתל.
שצ. 80. י. ג' אלפים תתלט.
ת. 90. כ. ג' אלפים תתמט.
תי. 100. ל. ג' אלפים תתנט.
תך. 110. מ. ג' אלפים תתסט.
תל. 120. נ. ג' אלפים תתעט.
תמ. 130. ס. ג' אלפים תתפט.
תנ. 140. ע. ג' אלפים תתצט.
תס. 150. פ. ג' אלפים תתקט.
תע. 160. צ. ג' אלפים תתקיט.
תפ. 170. ק. ג' אלפים תתקכט.
תצ. 180. קי. ג' אלפים תתקלט.
תק. 190. קכ. ג' אלפים תתקמט.
תקי. 200. קל. ג' אלפים תתקנט.
תקך. 210. קמ. ג' אלפים תתקסט.
תקל. 220. קנ. ג' אלפים תתקעט.
תקמ. 230. קס. ג' אלפים תתקפט.
תקנ. 240. קע. ג' אלפים תתקצט.
תקס. 250. קפ. ד' אלפים ט.
תקע. 260. קצ. ד' אלפים יט.
תקפ. 270. ר. ד' אלפים כט.
תקצ. 280. רי. ד' אלפים לט.
תר. 290. רך. ד' אלפים מט.
תרי. 300. רל. ד' אלפים נט.
תרך. 310. רמ. ד' אלפים סט.
תרל. 320. רנ. ד' אלפים עט.
תרמ. 330. רס. ד' אלפים פט.
תרנ. 340. רע. ד' אלפים צט.