עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/28

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


מנין שטרות

‫חשבון‬ ‫מנין העולם‬ ‫בהשואה למנין שטרות וחורבן הבית (גם מנין העמים) לחשבון דרבינו שרירא גאון באגרתו‪ ,‬וחשבון הרמ"בם מובא בה' שמיטה ויובל פ"י ובקידוש החודש פ"יא שמנין שטרות הותחל בשנת ג' אלפים ד'‬ ‫מאות וחמשים לבריאת העולם‪.‬‬

לשטרות, לפני מנין העמים, לפני החורבן, למנין העולם,
א. 311. שפא. ג' אלפים תן.
יא. 300 שע. ג' אלפים תס.
כא. 290. שס. ג' אלפים תע.
לא. 280. שנ. ג' אלפים תפ.
מא. 270. שמ. ג' אלפים תצ.
נא. 260. של. ג' אלפים תק.
סא. 250. שכ. ג' אלפים תקי.
עא. 240. שי. ג' אלפים תקכ.
פא. 230. ש. ג' אלפים תקל.
צא. 220. רצ. ג' אלפים תקמ.
קא. 210. רפ. ג' אלפים תקנ.
קיא. 200. רע. ג' אלפים תקס.
קכא. 190. רס. ג' אלפים תקע.
קלא. 180. רנ. ג' אלפים תקפ.
קמא. 170. רמ. ג' אלפים תקצ.
קנא. 160. רל. ג' אלפים תר.
קסא. 150. רכ. ג' אלפים תרי.
קעא. 140. רי. ג' אלפים תרכ.
קפא. 130. ר. ג' אלפים תרל.
קצא. 120. קצ. ג' אלפים תרמ.
רא. 110. קפ. ג' אלפים תרנ.
ריא. 100. קע. ג' אלפים תרס.
רכא. 90. קס. ג' אלפים תרע.
רלא. 80. קנ. ג' אלפים תרפ.
רמא. 70. קמ. ג' אלפים תרצ.
רנא. 60. קל. ג' אלפים תש.
רסא. 50. קכ. ג' אלפים תשי.
רעא. 40. קי. ג' אלפים תשך.
רפא. 30. ק. ג' אלפים תשל.
רצא. 20. צ. ג' אלפים תשמ.
שא. 10. פ. ג' אלפים תשנ.