עין משפט ונר מצוה/שבועות/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ל עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה א , סמ"ג לאוין רמא:

ב ב מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ב , סמג שם:

ג ג מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה יב:

ד ד מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה יג:

ה ה מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה יב:

ו ו מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה ב ועיין בכסף משנה , סמ"ג לאוין קיד , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף א:

ז ז ח ט מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ג , סמ"ג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף א וסעיף ג:

ח י מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה א:

דף ל עמוד ב[עריכה]

ט א ב מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ג , סמ"ג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף א וסעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף ה וסעיף ו וסעיף כו:

י ג עיין בכסף משנה שם הל' ג':

יא ד מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ד , סמ"ג עשין קח , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף ב:

יב ה ו מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף ה:

יג ז מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ב , סמג עשין כח , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף ה:

יד ח מיי' פ"יא מהל' אבדה הלכה יג , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רסג סעיף א:

טו ט מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ב , סמג לאוין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף ה:

טז י מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ב , ומיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ג , סמג לאוין קט וסי' יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף יא:

יז כ טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף ה:

יח ל מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה י , סמ"ג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף ח:

יט מ מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ט סעיף ו:

כ נ מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה י , ומיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף י:

כא ס מיי' פ"י מהל' עדות הלכה א , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף א:

כב ע מיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה ג , סמ"ג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' טו סעיף ג:

דף לא עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ב , סמ"ג עשין קז , טור ושו"ע חו"מ סי' ט סעיף ז:

כד ב מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' ט סעיף ח:

כה ג ד מיי' פ"יז מהל' עדות הלכה ה והלכה ו , סמג לאוין כח , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף א בהגה:

כו ה ו ז מיי' פ"טז מהל' טוען הלכה ט והלכה י , סמ"ג עשין קז:

כז ח מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף א:

כח ט י מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ז , סמג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף ה:

כט כ מיי' פ"ג מהל' שלוחים הלכה ה ועיין בכסף משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קכג סעיף טו:

ל ל מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה א , סמ"ג לאוין רמא:

דף לא עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה יב , סמ"ג לאוין רמא:

לב ב ג מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה יג:

לג ד מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה יב , סמג שם:

לד ה ו מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ב , ומיי' פ"י מהל' שבועות הלכה טז , סמג שם:

לה ז ח מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה יח:

לו ט מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה יג:

לז י מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה יד:

לח כ מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה טו:

לט ל מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ז:

דף לב עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ה , סמג לאוין רמח:

מא ב מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה יג:

מב ג מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה יז , ומיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ג , ומיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ח , ומיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו , ומיי' פ"ב מהל' תמורה הלכה ד , סמג עשין צז ועשה קז , טור ושו"ע י"ד סי' רלד סעיף לא לב לג , וסי' שמ סעיף כד כה , וטור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף א בהגה , וטור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף ז:

מג ד מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה יז , סמ"ג לאוין רמא:

מד ה מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה יג:

מה ו מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ה:

מו ז מיי' פ"א מהל' טוען הלכה א , סמג עשין פה , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף א:

מז ח מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ז:

מח ט מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ח:

מט י מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ז:

דף לב עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ז:

נא ב ג ד מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ט והלכה י:

נב ה ו מיי' פ"ד מהל' טוען הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' גזילה הלכה יד , ועיין בכסף משנה , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף יג , וטור ושו"ע חו"מ סי' שסד סעיף ג:

נג ז מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה טו , סמג עשין ו , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מג:

נד ח מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה יא:

נה ט מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה יב:

נו י מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה יד:

דף לג עמוד א[עריכה]

נז א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה טו:

נח ב ג מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה טו:

נט ד ה מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה טז:

ס ו מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ה:

סא ז מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ח , סמג עשין עא , טור ח"מ סי' שמח:

סב ח מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ד:

סג ט מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה י , ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ט , סמג עשין סז ועשה צז , טור ושו"ע חו"מ סי' א סעיף א:

סד י מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה ו , ומיי' פ"א מהל' נזקי ממון הלכה ב , [ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ט] , סמג עשין סח , טור ושו"ע חו"מ סי' שפט סעיף יח , וטור ושו"ע חו"מ סי' שצ סעיף ג:

סה כ ל מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ה:

דף לג עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ג:

סז ב מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ד:

סח ג ד מיי' פ"ג מהל' שלוחין הלכה ו , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קכג סעיף א:

סט ה מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ג:

דף לד עמוד א[עריכה]

ע א מיי' פ"ח מהל' נזקי ממון הלכה יד , סמג עשין סח , טור ושו"ע חו"מ סי' תח סעיף ב:

דף לד עמוד ב[עריכה]

עא א ב מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ב , סמג עשין צ , טור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף ד:

עב ג מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף יא:

דף לה עמוד א[עריכה]

עג א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ב:

עד ב מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ח:

עה ג מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ז:

עו ד מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ט:

עז ה מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה א:

עח ו מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ז:

עט ז ח מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ט:

פ ט מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה יא , ומיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ב והלכה ג:

פא י מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז:

פב כ מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ב , סמג לאוין ריט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף א:

פג ל מיי' פ"כו מהל' סנהדרין הלכה ג , סמג לאוין רט ולאו ריא , טור ושו"ע חו"מ סי' כז סעיף א:

פד מ מיי' פ"כו מהל' סנהדרין הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' כז סעיף ב:

פה נ מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה יא:

פו ס מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ב , סמג לאוין ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רעו סעיף ט:

פז ע מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ה:

פח פ מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ב והלכה ג:

דף לה עמוד ב[עריכה]

פט א מיי' פ"יב מהל' שבועות הלכה ג , סמ"ג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלז סעיף ו:

צ ב ג מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ד , סמג לאוין יט , טור ושו"ע יו"ד סי' רעו סעיף י:

צא ד מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ג , סמג לאוין יט:

צב ה מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ג , סמג לאוין יט , טור ושו"ע יו"ד סי' רעו סעיף ט:

צג ו ז ח ט י כ ל מ מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ט:

צד נ מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ב:

דף לו עמוד א[עריכה]

צה א מיי' פ"ז מהל' ת"ת הלכה ב , ומיי' פ"כו מהל' סנהדרין הלכה ג , ומיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ב , סמג לאוין רח , טור יו"ד סימן שלד , טור ושו"ע חו"מ סי' כז סעיף א , [ וברב אלפס עוד במו"ק פרק ג דף רפו:]:

צו ב מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה א , סמ"ג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ב:

צז ג ד ה מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה א והלכה ו , סמ"ג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ה:

צח ו מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז:

דף לו עמוד ב[עריכה]

צט א מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א , סמג לאוין סימן ש:

ק ב מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ח: