עין משפט ונר מצוה/מועד קטן/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף יא עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקלח סעיף א:

ב ב מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף י:

ג ג מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה י:

ד ד ה טור יו"ד סי' שפ:

ה ו מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף יב:

ו ז ח מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף יד:

ז ט מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף יג:

ח י מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף יז:

ט כ מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף יח:

י ל מ טור ושו"ע יו"ד סי' שפ סעיף כא:

דף יב עמוד א[עריכה]

יא א מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' רמד סעיף א:

יב ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמג סעיף ב:

יג ג טור ושו"ע או"ח סי' תקמב סעיף א:

יד ד מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמג סעיף ג:

טו ה מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' תקמג סעיף א:

טז ו מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמג סעיף ג:

יז ז מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תקלו סעיף ג:

יח ח מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ט:

יט ט י מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף יד:

כ כ מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ג , (ופי"ג מהל' אבל הל' ו) , טור ושו"ע או"ח סי' תקלח סעיף א:

כא ל מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ג , ומיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף א:

כב מ מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יד:

כג נ ס מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקלח סעיף א:

דף יב עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף א:

כה ב ג מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף טו:

כו ד מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקלג סעיף א:

כז ה ו מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקלג סעיף א:

כח ז מיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה יד , סמג לאוין קמב , טור ושו"ע יו"ד סי' קיג סעיף א:

כט ח מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקלג סעיף ב:

ל ט מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקלח סעיף ב:

לא י כ מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ג והלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקלח סעיף ב:

לב ל מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקלח סעיף א:

לג מ נ מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקלח סעיף ב:

דף יג עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה יד , סמג לאוין רסז:

לה ב ג מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה יג:

לו ד ה מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכות א ב ג , סמג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' שפה סעיף א:

לז ו מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' תקלט סעיף יב:

לח ז מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תקמה סעיף ו:

לט ח מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תקמב סעיף ב:

מ ט מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף ה:

מא י כ מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקלה סעיף א:

מב ל מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף י:

דף יג עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקלד סעיף ג:

מד ב ג מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקלח סעיף ד:

מה ד מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' תקלט סעיף יא:

מו ה ו מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תקלג סעיף ה:

מז ז מיי' פ"טז מהל' טומאת אוכלין הלכה א:

מח ח מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' תקלט סעיף א:

מט ט י כ מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' תקלט סעיף יא: