עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ל עמוד ב[עריכה]

א ט מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צג סעיף ב:

ב י מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צא סעיף ו:

דף לא עמוד א[עריכה]

ג א טור ושו"ע או"ח סי' תקס סעיף ה:

ד ב מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יח , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' צג סעיף ג:

ה ג מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה ד , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קפג: ?[ רב אלפס כאן ובשבועות פ"ב דף רפ"ט ]:

ו ד מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ו טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף פד:

ז ה מיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה יא , סמ"ג עשין רי:

ח ו מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יח , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צג סעיף ב:

ט ז מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צח סעיף א:

י ח מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' נג סעיף יא:

יא ט טור א"ח סי' קד:

יב י מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף ד:

יג כ מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' קיט סעיף א:

יד ל מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צח סעיף א:

טו מ נ מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קא סעיף ב:

טז ס מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צט סעיף א:

דף לא עמוד ב[עריכה]

יז א מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ז , סמ"ג עשין יא:

יח ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כב:

יט ג מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ו , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קב סעיף א:

כ ד ה מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ו , ומיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה א , ומיי' פ"א מהל' פסולי המוקדשין הלכה א , סמג לאוין שט:

כא ו מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ב , סמ"ג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ד:

כב ז ח (מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ט) , ומיי' פ"א מהל' תענית הלכה יב , סמ"ג עשין ג , טור ושו"ע או"ח סי' רפח סעיף ד:

דף לב עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ב:

דף לב עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"טו מהל' תפלה הלכה ג , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף לה:

כה ב טור ושו"ע או"ח סי' צח סעיף ה:

כו ג מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה טז , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צג סעיף א:

כז ד ה מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קד סעיף א:

כח ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קד סעיף ב:

כט ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קד סעיף א:

דף לג עמוד א[עריכה]

ל א ב מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ט , (סמ"ג עשין יט) , טור ושו"ע או"ח סי' קד סעיף ג:

לא ג מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יז , (סמג לאוין ל) , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כט:

לב ד ה (מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה , סמ"ג עשין יט) , טור ושו"ע או"ח סי' קד סעיף ד:

לג ו מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיד סעיף א:

לד ז מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיז סעיף א:

לה ח ט מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ד יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצד סעיף א:

לו י מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיד סעיף ה:

לז כ מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיז סעיף ד:

לח ל מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצד סעיף א:

לט מ טור או"ח שם:

מ נ מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה טו , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רו סעיף ו , ובטור ושו"ע או"ח סי' רטו סעיף ד [ רב אלפס לקמן פ"ח ]:

מא ס טור ושו"ע או"ח סי' רצד סעיף א:

דף לג עמוד ב[עריכה]

מב א מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה א:

מג ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יב , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תצא סעיף ב:

מד ג מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ז , סמג שם:

מה ד מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכא סעיף ב:

מו ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ג , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רכב סעיף ג:

מז ו מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' קיג סעיף ט:

מח ז מיי' פ"ה מהל' תשובה הלכה א:

מט ח מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יא , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סא סעיף ט:

דף לד עמוד א[עריכה]

נ א מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ג , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קכו סעיף ב:

נא ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכו סעיף ב , ובטור ושו"ע או"ח סי' נג סעיף יז:

נב ג מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיט סעיף ג , ובטור ושו"ע או"ח סי' קכו סעיף ב:

נג ד מיי' פ"יד מהל' נשיאת כפים הלכה ה , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף יט:

נד ה מיי' פ"טו מהל' נשיאת כפים הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף יט:

נה ו טור ושו"ע או"ח סי' נג סעיף טז:

נו ז מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה א ד , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קכו סעיף ב:

נז ח מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ד , ומיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיב סעיף א:

נח ט מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה יא , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קכג סעיף א:

נט י מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קיג סעיף א:

דף לד עמוד ב[עריכה]

ס א מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י:

סא ב מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה יג , סמ"ג עשין יט:

סב ג מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה יד , ומיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' קלא סעיף א:

סג ד מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קא סעיף א:

סד ה מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ב:

סה ו מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה ז:

סו ז מיי' פ"ט מהל' תשובה הלכה ב , ומיי' פ"יב מהל' מלכים הלכה ב:

סז ח מיי' פ"ז מהל' תשובה הלכה ד:

סח ט מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ו , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף ד:

סט י טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף ה:

ע כ מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרז סעיף ב: