ספר המצוות עשה קכט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ספר המצוות · עשה · קכט · >>


מצות עשה קכט - שיתן הלוי מעשר מן המעשר לכהן

היא שצוה ללוים להוציא מעשר מן המעשר שיקחו מישראל ויתנוהו לכהנים. והוא אמרו "ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר וגו'". ובאר הכתוב שזה המעשר נקרא תרומת מעשר וינתן לכהן.

ובאר הכתוב שזה המעשר ילקח אם מן הטוב שבו ואם מן היפה שבו באמרו מכל חלבו שהם חוטאים אם לא יוציאוהו מן הטוב. והוא אמרו יתברך "ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו", וזה הלאו שלילת החיוב הוא אמרו לא תשאו עליו חטא כשיוציאוהו מן היפה ויורה זה בשיוציאוהו מן הרע יחטאו, וזה ענינו בענין לאו הבא מכלל עשה שאינו נמנה עם הלאוין כלומר אחר שהוא צוה להוציאו מן היפה הורה שלא יוציאוהו מן הרע. ולשון ספרי מנין אתה אומר שאם הוציאו אותו שלא מן היפה שהם בנשיאת עון, תלמוד לומר "ולא תשאו עליו חטא".

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת תרומות ומעשרות ובמקומות מדמאי.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/ase129