ספר המצוות לאו סא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ספר המצוות · לאו · סא · >>


מצות לאו סא - לא להישבע לשקר

שהזהירנו מעבור על שבועות ביטוי, והוא אמרו יתברך "לא תשבעו בשמי לשקר(ויקרא יט, יב). ושבועת ביטוי הוא שנשבע על עניינים שאפשר לנו לעשותן או שלא נעשה בלא מניעות התורה, ונשבענו על דבר מהם שנעשהו או שלא נעשהו. והנה חובה עלינו לקיים מה שנשבענו, והוזהרנו שלא לעבור על השבועה, והוא באמרו "ולא תשבעו בשמי לשקר".

ובגמרא שבועות (דף כא.) אמרו איזוהי שבועת שקר? נשבע להחליף ותקנו זאת ואמרו אימא נשבע והחליף רוצה לומר שהוא נשבע על דבר ועשה הפך מה שנשבע עליו. ושם התבאר בשלישי משבועות ובתמורה (דף ג:) גם כן הוא שמשבועת שקר היא העברת שבועת ביטוי. והוא אמרם שבועת שקר ה"ד כלומר איך תהיה שבועת שקר שאין בה מעשה, שזה היתה כוונת זה המאמר הקודמת שם, אי נימא שלא אוכל ואכל התם מעשה עבד אלא דאמר אוכל ולא אכל ההוא מי לקי והא איתמר עלה וכו'.

והעובר על לאו זה, אם היה מזיד לוקה ואם היה שוגג יקריב קרבן עולה ויורד, כמו שביארנו במצוה ע"ב ממצות עשה. והוא אמרו בגמרא משבועות (דף כא.) זו היא שבועת ביטוי, שחייבין על זדונה מלקות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד. ושם התבארו משפטי מצוה זו.

ודע שאמרם בזאת המצוה שהמזיד בה חייב מלקות אין מאמרם זה ממה שיורה שיש עוון יתחייב מלקות אע"פ שלא היה בזדון, אבל כשתשמע אותו שיורה שיאמר בשום עוון שהוא חייב מלקות בין מה שקדם בין מה שיבוא, דע שלא יתחייב לו זה אלא אם כן היה מזיד בעדים והתראה כמו שהתבאר מתנאי העדים והתראה במסכת סנהדרין. אולם השוגג או האנוס אינו חייב בשום פנים לא מלקות ולא כרת וכל שכן מיתת בית דין, וזה מתחייב בכל המצות ודעהו. ואולם נבאר בקצת מצות ונאמר ואם היה מזיד חייב מלקות או מיתה להיותו חייב קרבן אם היה שוגג באותו ענין, כי אין כל עוון חייב בשגגה קרבן, אבל כל מה שיתחייב מלקות (או כרת) או מיתת בית דין לא יתחייבו בו כי אם בעדים והתראה, וידוע כי ההתראה היא להבחין בין שוגג למזיד. ודע זה השורש ולא תבקשנו לכפול זאת.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/lo61