ספר החוקים של מדינת ישראל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ספר החוקים הפתוח

ספר החוקים הפתוח – לדף הפרויקט

חוקים לפי סדר אלפביתי[עריכה]

א - ב - ג - ד - ה - ו - ז - ח - ט - י - כ - ל - מ - נ - ס - ע - פ - צ - ק - ר - ש - ת

א[עריכה]

החוק העותומני על האגודות
פקודת האגודות השיתופיות
חוק אוויר נקי
תקנות אוויר נקי (אגרות)
תקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת)
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש)
חוק אומנה לילדים
חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים)
חוק אזורי נמל חפשיים
חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל
חוק האזרחות
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)
תקנות האזרחות (סדר הדין בבקשה לביטול האזרחות)
חוק האזרחים הותיקים
תקנות האזרחים הוותיקים
תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה)
תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים)
תקנות האזרחים הוותיקים (תוקף תעודת אזרח ותיק)
חוק האחריות למוצרים פגומים
חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן
חוק איגודי ערים
חוק אימוץ ילדים
תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת)
תקנות אימוץ ילדים (כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין-ארצי)
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור
תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור)
חוק איסור אלימות בספורט
תקנות איסור אלימות בספורט (כללי התנהגות באירוע ספורט ודרך פרסומם)
חוק איסור גידול חזיר
חוק איסור הונאה בכשרות
חוק איסור הכחשת השואה
חוק איסור הלבנת הון
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה
חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור
חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה)
חוק איסור לשון הרע
חוק איסור מימון טרור
חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים
צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים)
חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת)
חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד
חוק אכיפת פסקי-חוץ
חוק אכסון עולים בדירות שכורות
חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים)
חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות
חוק אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח
חוק אמנת החברה הבין-אמריקנית להשקעות
חוק אמנת החברה הבינלאומית למימון
חוק האנטומיה והפתולוגיה
חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם
חוק האפוטרופוס הכללי
תקנות האפוטרופוס הכללי (השקעת כספים)
חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
חוק ארגון הפיקוח על העבודה
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)
חוק ארוחה יומית לתלמיד
חוק הארכיונים

ב[עריכה]

חוק הבוררות
פקודת בזיון בית משפט
חוק הבחירות (דרכי תעמולה)
חוק בחירות לגופים ציבוריים
חוק הבחירות לכנסת
פקודת הבטיחות בעבודה
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל)
תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן)
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד)
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים)
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)
תקנות הבטיחות בעבודה (נוחויות)
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה)
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)
חוק ביטוח בריאות ממלכתי
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר)
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג–2003)
חוק הביטוח הלאומי
תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח)
תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד)
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים)
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה)
פקודת ביטוח רכב מנועי
תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע)
חוק לביטול דינים שנושנו
חוק לביטול חוקי בלו שנושנו
חוק לביטול חיקוקים שנושנו
חוק לביטול המג'לה
חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום
חוק הביקורת הפנימית
חוק בית הדין לעבודה
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי)
תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בענין שביתה חלקית בלתי מוגנת)
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד)
תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם)
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות)
תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר)
תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור)
חוק בית המשפט לימאות
חוק בית המשפט לעניני משפחה
חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל
חוק בית העצמאות
חוק בית התפוצות
חוק הבלו על דלק
חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו)
חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים)
תקנות בנינים ציבורים (מיתקן שתיה למים צוננים) (פטור מחובת התקנה)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים)
חוק בנק ישראל
פקודת הבנקאות
חוק הבנקאות (רישוי)
חוק הבנקאות (שירות ללקוח)
פקודת בריאות העם
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומיתקני מי שתיה)
תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם)
תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים)
חוק ברית הזוגיות לחסרי דת
חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים
חוק בתי דין מינהליים
תקנות בתי דין מינהליים (סדרי דין)
חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון)
חוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע)
חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה)
חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים
פקודת בתי המשפט
חוק בתי המשפט
תקנות בתי המשפט (אגרות)
תקנות בתי המשפט (גישור)
תקנות בתי המשפט (סדרי דין בערעור לבית המשפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין)
תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות)
תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד)
תקנות סדרי דין (עתירות אסירים)
חוק בתי משפט לענינים מינהליים
תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין)
פקודת בתי הסוהר

ג[עריכה]

ד[עריכה]

ה[עריכה]

חוק האזנת סתר
חוק הבטחת הכנסה
חוק ההגבלים העסקיים
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים
חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות
חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים)
חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות
חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)
חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה)
תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי)
דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (הגנה)
תקנות ההגנה (שעת חירום)
חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מזון דיאטתי וממתיקים)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה)
חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה)
חוק הגנה על זכויות אמנים במוסיקה
חוק ההגנה על חוסים
חוק להגנה על עדים
תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה)
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין)
חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין
פקודת הגנת דבורים
חוק הגנת הדייר
חוק להגנת חיית הבר
חוק להגנת מעגלים משולבים
חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה)
תקנות הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (דין משמעתי למשרתים בשירות אזרחי-ביטחוני)
חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה)
חוק הגנת הפרטיות
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)
תקנות הגנת הפרטיות (אגרות)
תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה)
תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי)
תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים)
תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון)
צו הגנת הפרטיות (הקמת יחידת פיקוח)
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)
צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה)
חוק הגנת הצומח
חוק להגנת הצומח (נזקי עזים)
חוק הגנת הצרכן
תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן)
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה)
תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות)
תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין)
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי משקל של מוצר)
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי פרטים במכירת קרקע שאינה זמינה לבנייה)
תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי)
תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות)
תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני)
תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן)
תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים)
צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון)
צו הגנת הצרכן (סימון טובין)
חוק הגנת השכר
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר)
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
חוק הוקרה לאזרחים במערכות ישראל
חוק ההוצאה לפועל
תקנות ההוצאה לפועל
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה
חוק הטבות לניצולי שואה
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע
תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע
צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן)
חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות
חוק הלוואות לדיור
חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)
חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה)
חוק המחאת חיובים
חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין
חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי
פקודת ההסגר
חוק ההסגרה
חוק להסדר ההימורים בספורט
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה)
פקודת הסדר זכויות במקרקעין
חוק הסדרי משפט ומינהל
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)
חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים
חוק להסדרת הטיפול באריזות
חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות
חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון
חוק הסדרת מקומות רחצה
חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים
חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי
תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי
חוק להסדרת תוצרת אורגנית
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד)
חוק הסכמים קיבוציים
חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז)
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים
צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים
חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק)
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות
חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים
חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים
חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט)
חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)
חוק השבת אבידה
חוק השקעות משותפות בנאמנות
חוק השתלת אברים
חוק ההתגוננות האזרחית
תקנות ההתגוננות האזרחית (אותות אזעקה וארגעה)
תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות)
תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים)
תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם)
צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים)
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018)
חוק ההתיישנות

ו[עריכה]

ז[עריכה]

ח[עריכה]

חוק החברות
פקודת החברות
תקנות החברות (אישור חלוקה)
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר)
תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית)
תקנות החברות (הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים)
תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)
תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)
תקנות החברות (מיזוג)
תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל)
תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית)
חוק החברות הממשלתיות
חוק חג המצות (איסורי חמץ)
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה
חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק
חוק חובת המכרזים
תקנות חובת המכרזים
חוק חוזה הביטוח
חוק החוזים (חלק כללי)
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
חוק החוזים האחידים
חוק החולה הנוטה למות
חוק חומרי נפץ
חוק החומרים המסוכנים
חוק חופש המידע
תקנות חופש המידע
תקנות חופש המידע (אגרות)
תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור)
צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם)
צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית)
צו חופש המידע (יחידות במשרד הבטחון שהחוק לא יחול עליהן)
צו חופש המידע (יחידות במשטרת ישראל שהחוק לא יחול עליהן)
צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן)
חוק-יסוד: חופש העיסוק
חוק חופשה שנתית
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת)
חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
חוק חותם המדינה
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)
פקודת החינוך
חוק חינוך חינם לילדים חולים
חוק חינוך מיוחד
חוק חינוך ממלכתי
צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות)
תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי)
תקנות חינוך ממלכתי (העברה)
תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר)
תקנות חינוך ממלכתי (מוסד חינוך ממלכתי משלב)
תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת)
תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים)
תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד)
תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות)
תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי)
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף)
תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות)
תקנות ועד החינוך
תקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי
תקנון מועצת החינוך המשלב
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
חוק חניה לנכים
חוק החניכות
חוק חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות)
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם
חוק חקירת סיבות מוות
חוק החשמל
חוק חתימה אלקטרונית

ט[עריכה]

י[עריכה]

פקודת היבוא והיצוא
חוק יד יצחק בן־צבי
פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות
חוק יום הזיכרון ליצחק רבין
חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה
חוק יום ירושלים
תקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם)
חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית
חוק יום העלייה
חוק יום העצמאות
הוראות בדבר הנפת דגלים וקיום עבודה ושירותים ביום העצמאות
חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן
חוק יחסי ממון בין בני זוג
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה)
חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה)
חוק יישוב סכסוכי עבודה
חוק יישום תכנית ההתנתקות
חוק יסודות המשפט
חוק יסודות התקציב
נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן
פקודת היערות
חוק הירושה
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל

כ[עריכה]

ל[עריכה]

מ[עריכה]

חוק מאבק בארגוני פשיעה
חוק המאבק בטרור
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים
חוק המאבק בתופעת השכרות
חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן
תקנות המאבק בתכנית הגרעין של איראן (מתן הודעות וסדרי עבודה)
פקודת מאכל כשר לחיילים
פקודת המבחן
חוק-יסוד: מבקר המדינה
חוק מבקר המדינה
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה
מגילת העצמאות
חוק מגן דוד אדום
פקודת המדידות
תקנות המודדים (מקצוע המדידה)
תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)
חוק מדידת מים
חוק המהנדסים והאדריכלים
חוק מוות מוחי-נשימתי
חוק מוזאון הכנסת
חוק המוזיאונים
תקנות המוזיאונים
חוק המוסד העליון ללשון העברית
חוק המוסד העליון ללשון הערבית
חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים
חוק מוסר תשלומים לספקים
חוק המועמדים להתישבות חקלאית
חוק המועצה לגיל הרך
חוק המועצה להשכלה גבוהה
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה)
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב)
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם)
חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)
חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה)
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)
פקודת המועצות המקומיות
צו המועצות המקומיות
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)
חוק המזונות (הבטחת תשלום)
פקודת מחלקת העבודה
חוק המחשבים
חוק מטבע השקל החדש
חוק המטה לביטחון לאומי
חוק מידע גנטי
חוק המיטלטלין
חוק המים
חוק המילווה (חברות ביטוח)
חוק מילווה קצר מועד
חוק מימון מפלגות
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)
חוק מיסוי רווחי נפט
חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות
תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות
חוק מירשם מילגות
חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט)
חוק מכוני כושר
חוק המכינות הקדם-צבאיות
חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות)
פקודת המכס
חוק המכר
חוק המכר (דירות)
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
פקודת המכרות
חוק-יסוד: הממשלה
חוק הממשלה
חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול
חוק למניעת אלימות במשפחה
חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות
תקנות למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות (סימון)
חוק למניעת הטרדה מאיימת
חוק למניעת הטרדה מינית
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד)
חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום
חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת)
חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק
פקודת מניעת טרור
חוק למניעת מפגעים
חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים)
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)
חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון
חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם
פקודת מס הכנסה
חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)
חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך)
תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר)
תקנות מס הכנסה (מועד תשלום המס על הכנסה משכר דירה)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים)
תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות)
תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה)
תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות)
תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה)
תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק)
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)
תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים)
תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ)
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה)
צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה)
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)
חוק מס ערך מוסף
תקנות מס ערך מוסף
תקנות מס ערך מוסף (רישום)
חוק מס רכוש וקרן פיצויים
פקודת מסילות הברזל
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה)
תקנות מסילות הברזל (תנאי נסיעה ברכבת)
פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות)
אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה)
חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס)
חוק המסים (קנס פיגורים)
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר)
פקודת המסחר עם האויב
חוק המעבר
חוק מעונות יום שיקומיים
חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל
חוק מערכות תשלומים
חוק המפלגות
דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (המקומות הקדושים)
חוק מקורות אנרגיה
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל
חוק מקרקעי ישראל
חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע)
חוק המקרקעין
חוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית)
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום)
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה)
חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין
חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם
חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל
חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת
חוק מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
חוק מרשם האוכלוסין
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות)
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים
חוק-יסוד: משאל עם
פקודת המשטרה
חוק המשטרה
חוק המשכון
חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות)
חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות)
חוק משק הדלק (קידום התחרות)
חוק משק הגז הטבעי
חוק-יסוד: משק המדינה
חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2016 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)
פקודת המשקולות והמידות
חוק המתווכים במקרקעין
חוק המתנה

נ[עריכה]

חוק הנאמנות
חוק הנהיגה הספורטיבית
תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות)
חוק הנוטריונים
חוק הנוער (טיפול והשגחה)
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)
פקודת הנזיקין
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)
חוק ניירות ערך
תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)
תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים)
תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים)
תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה)
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש)
תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני)
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה)
תקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו)
תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים)
תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים)
חוק נכי המלחמה בנאצים
חוק נכי רדיפות הנאצים
תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק)
תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות)
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף)
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים)
חוק הנכים (תגמולים ושיקום)
חוק נכסי המדינה
חוק נכסי נפקדים
חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה)
פקודת הנמלים
חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)
חוק הנפט
תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים)
חוק נציב תלונות הציבור על שופטים
תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים
חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות
פקודת הנשואין והגירושין (רישום)
חוק-יסוד: נשיא המדינה
חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר
חוק נתוני אשראי
חוק נתיבים מהירים

ס[עריכה]

סדר הדין האזרחי
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים)
חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין)
פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה)
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק
תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט)
תקנות סדר הדין האזרחי
חוק סדר הדין הפלילי
פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)
חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (העברת נתונים ממאגר נתוני זיהוי לרשות חוקרת אחרת)
תקנות סדר הדין הפלילי
חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות)
פקודת סדרי השלטון והמשפט
פקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות)
צו סדרי השלטון והמשפט (מס' 1)
הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם
הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים
חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל)
פקודת הסטטיסטיקה
חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים
חוק הסיוע המשפטי
חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים
חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי
חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)
צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)
חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים
פקודת סימני מסחר
חוק סליקה אלקטרונית של שיקים
כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים)
פקודת הסמים המסוכנים
תקנות הסמים המסוכנים
חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט
חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור
חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים)
חוק הסניגוריה הציבורית
תקנות הסניגוריה הציבורית
חוק הסעד (טיפול במפגרים)
חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים)
חוק הספנות (ימאים)
צו הספנות (שינוי שיעורי קנסות לימאים)
חוק הספנות (כלי שיט)
חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי)
חוק הספנות (עבירות נגד ביטחון השיט הבין-לאומי ומיתקנים ימיים)
חוק הספורט
חוק הספריה הלאומית
חוק הספריות הציבוריות
חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים)
פקודת סרטי הראינוע

ע[עריכה]

חוק עבודת הנוער
חוק עבודת נשים
חוק העבירות המינהליות
פקודת העדות הדתיות (ארגונן)
חוק עדכון כתובת
חוק עובדים זרים
תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי)
צו עובדים זרים (סל שירותי בריאות לעובד)
חוק העובדים הסוציאליים
חוק עוולות מסחריות
חוק העונשין
תקנות העונשין (דרכי ענישה)
תקנות העונשין (נתונים לצורך החלטת ועדת שחרורים)
חוק עזרה משפטית בין מדינות
חוק עיגול סכומים
חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת)
חוק לעידוד השקעות הון
חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות
חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור
חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה
חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך
חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת
חוק העיטורים בצבא-הגנה לישראל
חוק העיסוק באופטומטריה
חוק העיצובים
פקודת העיריות
תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)
חוק העמותות
תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה)
תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים)
חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה)
חוק עסקאות גופים ציבוריים
חוק ערבויות מטעם המדינה
חוק הערבות
חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם
חוק עשיית עושר ולא במשפט
פקודת העתונות
חוק העתיקות

פ[עריכה]

חוק הפטנטים
פקודת הפטנטים וסימני האמצאה
חוק פינוי ובינוי (פיצויים)
חוק לפינוי שדות מוקשים
חוק לפיצוי נפגעי גזזת
תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת ועדות וסדרי עבודתן)
חוק פיצוי לנפגעי פוליו
חוק פיצויי פיטורים
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)
פקודת הפיצויים (הגנה)
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
חוק הפיקדון על מכלי משקה
חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך
חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים
תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים
חוק פיקוח על בתי ספר
חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי
חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו
חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים
חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים
תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת)
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת)
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית)
חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות
חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים
חוק הפיקוח על מעונות
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
חוק הפיקוח על קידוחי מים
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)
חוק הפסיכולוגים
חוק פסיקת ריבית והצמדה
פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות)
חוק הפרשנות
פקודת הפרשנות
פקודת פשיטת הרגל

צ[עריכה]

ק[עריכה]

ר[עריכה]

פקודת הראיות
חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה)
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)
חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון)
חוק הרבנות הראשית לישראל
חוק רואי חשבון
פקודת הרועים (מתן רשיונות)
פקודת רופאי השיניים
פקודת הרופאים
חוק הרופאים הווטרינרים
פקודת הרוקחים
חוק הריבית
צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי)
חוק רישוי בעלי מלאכה
חוק רישוי עסקים
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים)
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק)
חוק רישוי שירותי התעופה
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב)
חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא-הגנה לישראל
חוק רישום ציוד הנדסי
חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)
חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים)
חוק רציפות הדיון בהצעות חוק
חוק רמת הגולן
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות)
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה)
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב
חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול
חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש
חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול
חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
חוק רשות מקרקעי ישראל
חוק רשות הספנות והנמלים
חוק רשות העתיקות
חוק רשות פיתוח (העברת נכסים)
חוק הרשות לפיתוח הגליל
חוק הרשות לפיתוח הנגב
חוק הרשות לקידום מעמד האשה
חוק רשות שדות התעופה
חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה)
חוק הרשות לשיקום האסיר
חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
חוק רשות התעופה האזרחית
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים)
חוק הרשויות המקומיות (בחירות)
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
חוק הרשויות המקומיות (ביוב)
חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר)
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)
חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת)
חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה)
חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי)
חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)
חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי)
חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית)
חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)
חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור)
חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער)
תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער)
צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער)
חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך)
חוק הרשויות המקומיות (משמעת)
חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים)
חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות)
חוק רשויות נחלים ומעיינות

ש[עריכה]

חוק השבות
חוק השבת אבידה
חוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות)
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק)
חוק השומרים
פקודת השותפויות
חוק שחרור על־תנאי ממאסר
פקודת שטח נטוש
פקודת שטח השפוט והסמכויות
חוק השטחים התת-ימיים
פקודת השטרות
חוק השידור הציבורי
חוק שידורי טלויזיה (כתוביות ושפת סימנים)
חוק שידורי ערוץ הכנסת
חוק שיווי זכויות האשה
חוק השימוש בתאריך העברי
חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית)
חוק השיפוט הצבאי
חוק שיקום נכי נפש בקהילה
חוק שיקים ללא כיסוי
תקנות שיקים ללא כיסוי
חוק שירות אזרחי
חוק שירות בטחון
חוק שירות הביטחון הכללי
חוק שירות לאומי
חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי)
חוק שירות לאומי-אזרחי
תקנות שירות לאומי-אזרחי
חוק שירות המדינה (גמלאות)
חוק שירות המדינה (מינויים)
חוק שירות המדינה (משמעת)
חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)
חוק שירות המילואים
תקנות שירות המילואים (חובות חיילי המילואים)
חוק שירות נתוני אשראי
חוק שירות הציבור (הצהרת הון)
חוק שירות הציבור (מתנות)
חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות)
חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע)
חוק שירות התעסוקה
חוק שירותי הדת היהודיים
תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר)
חוק שירותי הובלה
תקנות שירותי הובלה
חוק שירותי הסעד
חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות)
חוק שירותי תיירות
תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)
חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)
חוק השכירות והשאילה
חוק שכר מינימום
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה
חוק שמאי מקרקעין
חוק השמות
תקנות השמות
חוק השמירה על המקומות הקדושים
תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים
חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן
חוק שמירת הנקיון
חוק שמירת הסביבה החופית
תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים)
חוק שעות עבודה ומנוחה
תקנות שעות עבודה ומנוחה
היתר כללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים
תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)
תקנות-שעת-חירום (פיקוח על כלי שיט)
חוק-יסוד: השפיטה
חוק שריון שלילת זכות השיבה

ת[עריכה]

חוק תאגידי מים וביוב
חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים)
פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה)
חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי־התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג)
חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה)
חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד)
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
חוק התובלה האוירית
חוק תובענות ייצוגיות
תקנות תובענות ייצוגיות
חוק התכנון והבניה
תקנות התכנון והבנייה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף)
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
תקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת)
תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים)
תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית תת-קרקעי)
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית)
תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)
תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה)
תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה)
חוק תכנון משק החלב
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016)
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018)
פקודת התעבורה
תקנות התעבורה
תקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית)
חוק תעריפי התחבורה הציבורית
חוק התקנים
חוק התקשורת (בזק ושידורים)
חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו־2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)
חוק תעריפי התחבורה הציבורית
חוק התרבות והאמנות
חוק תרומת ביציות
חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים)
חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם
חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל

מקורות חיצוניים[עריכה]

ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך, היוועצו בעורך-דין.