ספרים חיצוניים/התנין בבבל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושספרים חיצוניים/התנין בבבל
מחבר מחבר לא ידוע
מתרגם יצחק זקיל פרנקל


 1.  וגם תנין גדול היה בעיר בבל ויעבדו אותו אנשי בבל:
 2. ויאמר המלך אל דניאל וגם על התנין תאמר כי מעשה חרש נחושת הוא:
 3. הנה הוא חי וגם הוא אוכל ושותה התכחש כי הוא אלוהים חיים לכה נא ועבוד אותו:
 4. ויען דניאל ויאמר את יי אלוהים אני עובד ואין אלוהים חיים זולתו:
 5. ועתה אם טוב בעיניך אדוני המלך והרגתי את התנין בלי חרב ובלי מקל:
 6. ויאמר המלך הנה הוא בידך:
 7. ויקח דניאל זפת וחלב ושער ויזד אותם נזיד ויעש ממנו רקיקים:
 8. וישליכם בפי התנין ותבקע בטנו ויאמר דניאל אלה אלוהיך אדוני המלך:
 9.  ויהי כשמוע אנשי בבל את הדבר וייחר להם מאוד ויקשרו קשר על המלך:
 10. ויאמרו המלך התייהד כי את הבעל נתץ ואת התנין הרג וגם את הכוהנים המית :
 11. וייקהלו על המלך ויקראו לו מסור את דניאל בידינו ואם אין הנה נכרית אותך ואת ביתך:
 12. וירא המלך כי הצק הציקו לו מאוד וייתן את דניאל בידם:
 13. וייקחוהו וישליכו אותו אל בור האריות ויהי שם ששת ימים:
 14. ויהיו שבעה אריות בבור ויתנו להם יום יום שני אנשים ושני כבשים לטרף:
 15. אך בעת ההיא לא נתנו להם מאומה בלתי אם דניאל לבדו:
 16.  ובימים ההם היה נביא בארץ יהודה ושמו חבקוק:
 17. ויהי היום ויזד חבקוק נזיד וייתן לחם בכלי להביא לקוצרים בשדה:
 18. ויבא אליו מלאך ה ויאמר:
 19. הבא נא את המאכל אשר בידך אל דניאל הנה הוא בבור האריות אשר בבבל:
 20. ויען חבקוק ויאמר לא ראיתי בבל מימי וגם את בור האריות לא ידעתי:
 21. ויֹאחזהו המלאך בציצית ראשו ויישאהו ברוח סערה בבלה ויעמידהו אצל בור האריות:
 22. ויקרא חבקוק ויאמר: דניאל דניאל קח נא את המאכל אשר יי אלוהים שולח לך:
 23. ויען דניאל ויאמר יי אלוהים אתה זכרתני וחסדך לא יעזוב את מאהביך:
 24. ויקם דניאל ויאכל והמלאך השיב את חבקוק למקומו:
 25.  ויהי ביום השביעי ויבוא המלך לספוד לדניאל ויהי כי קרב אל הבור לראות והנה הוא יושב בין האריות:
 26. ויקרא המלך בקול גדול ויאמר אל אלוהי דניאל גדול אתה ונורא ואין אלוה מבלעדיך:
 27. ויצוו ויריצוהו מן הבור וישליכו אל תוכו כל מבקשי נפש דניאל ואך ירדו הבורה ויטורפו לעיני המלך:
 28. קישורים חיצוניים[עריכה]