סמ"ג עשה קטו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סמ"ג · עשה · קטו · >>


מצות עשה קטו - למחות זרעו של עמלק מן העולם

מתוך סמ"ג עשה קיד:

גרסינן בפרק כהן גדול [דף כ׳] תניא רבי אומר שלש מצות עשה נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראל: להעמיד להם מלך, שנאמר שום תשים עליך מלך; ולהכרית זרעו של עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק; ולבנות להם בית הבחירה, שנאמר והיה המקום אשר יבחר וגו׳. ואיני יודע איזה מהם תחילה.

כשהוא אומר כי יד על כס יה מלחמה לה׳ בעמלק, ואין כס אלא מלך, שנאמר וישב שלמה על כסא ה׳ למלך, הוי אומר להעמיד להם מלך תחילה. ועדיין איני יודע אם להכרית זרעו של עמלק תחילה או לבנות להם בית הבחירה תחילה. כשהוא אומר בפרשת ראה והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח, ואחר כך כתוב והיה המקום אשר יבחר וגו׳, הוי אומר להכרית זרעו של עמלק תחילה.

ומאחר שנצטוו להעמיד מלך, למה אמר שמואל הרמתי לישראל שחטאו לשאול להם מלך? תניא [שם] אמר רבי אליעזר ברבי צדוק: זקנים שבדור כהוגן שאלו, שנאמר תנה לנו מלך לשפטינו, אבל עמי הארץ קלקלו, שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגוים ויצא מלכנו בראשנו ונלחם מלחמותינו, ולא תלו בטחונם בהקב״ה.