סמ"ג לאו קצד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סמ"ג · לאו · קצד · >>


מצות לאו קצד - לא למנות דיין מכל סיבה שאינה מעלות התורה

אלו הן משפטי הדיינים

כתוב בפרשת דברים "לא תכירו פנים במשפט(דברים א, יז). ותניא בספרי [דברים כל הסוגיא] אזהרה זו לממונה להושיב דיינים, שלא יאמר "איש פלוני נאה או גבור, אושיבנו דיין; איש פלוני קרובי, אושיבנו דיין בעיר" והוא אינו בקי בדינין. נמצא מחייב את הזכאי ומזכה את החייב. מעלה הכתוב על שמינהו כאילו הכיר פנים בדין.

"כקטן כגדול תשמעון(דברים א, יז), שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של ק' מנה. אם קדם ובא לפניך חתכהו תחילה, כדמפרש בפר"ק דסנהדרין [דף ה']. דבר אחר, שלא תאמר זה עני וחברו עשיר ומצוה לפרנסו, אזכה את העני ונמצא מתפרנס בנקיות. דבר אחר, שלא תאמר היאך אני פוגם כבודו של עשיר גדול זה כשכיל דינר, אזכנו עכשיו ולכשיצא לחוץ אומר לו תן לו שאתה חייב לו.