סדר עולם זוטא פרק ששי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סדר עולם זוטא · פרק ששי · >>

פרק ששי.[עריכה]

אחר כך קמה עתליה אם אחזיה ותאבד זרע הממלכה. והיה צער גדול. וכלו בית דוד. ולא נשאר מהם אלא יואש תינוק קטן. והחביא אותו יהוידע כהן גדול: ותמלוך עתליה שש שנים [מקוטעות היו בשנותיו של אחזיה וכלו בשנת ג' אלפים ס"א ליצירה]: והרגו אותה. ומלך יואש ארבעים שנה. [עד שנת ג' אלפים ק"א ליצירה]. יהוידע ופדיה כהנים גדולים: וזכריה בן יהוידע כהן ונביא: צוה יואש והרגו: אמציהו בנו מלך אחריו עשרים ותשע שנים. [עד שנת ג' אלפים קט"ו ליצירה]. צדקיה כהן גדול. אמוץ ואמציה אחי הוו: אמצי' [1] (אמוץ) אבי ישעיהו [וישעיהו] [הוא ואביו] נביאים: עוזיהו בנו מלך אחריו חמשים ושתים שנה: [התחיל עוזיה למלוך בחיי אביו ט"ו שנה: והתחיל למלוך שנת ג' אלפים קט"ו: ובין הכל מלך נ"ב שנה. והם כלים שנת ג' אלפים קס"ז ליצירה]: יואל כהן גדול: הושע ועמוס וישעיהו [ועזיהו ומיכה המורשתי] נביאים: יותם בנו מלך אחריו שש עשרה שנה: [עד ג' אלפים קפ"ד ליצירה]: יותם כהן גדול: הושע וישעיהו ועמוס [2] (ועזיהו) ומיכה המורשתי [ועודד] נביאים: אחז בנו מלך אחריו שש עשרה שנה. [עד שנת ג' אלפים ר' ליצירה]. אוריהו כהן גדול. הושע וישעיהו ועמוס ומיכה ועודד נביאים. חזקיהו בנו מלך אחריו עשרים ותשע שנה. [עד ג' אלפים רכ"ט ליצירה]: נריה כהן גדול: הושע וישעיה ועמוס (ומיכה) נביאים: מנשה [בנו] מלך אחריו חמשים וחמש שנה: [עד ג' אלפים רפ"ד ליצירה]: הושעיה כהן גדול. יואל ונחום וחבקוק נביאים: אמון בנו מלך אחריו שתי שנים: [עד ג' אלפים רפ"ה ליצירה: שנותיו מקוטעות]: שלום כהן גדול. [3] חוזי'[4] נביאים: יאשיהו בנו מלך אחריו שלשים ואחת שנה: [עד ג' אלפים שי"ו ליצירה]: חלקיהו כהן גדול. צפניה וירמיה וחולדה נביאים: יהואחז בנו מלך אחריו שלשה חדשים. חלקיה כהן גדול. ירמיה נביא: יהויקים אחיו מלך אחריו אחת עשרה שנה: [עד ג' אלפים שכ"ז ליצירה]: עזריהו כהן גדול. ירמיה ואוריה נביאים: הרי עשרה דורות.

הערות שוליים[עריכה]

  1. ^ אמוץ אבי ישעיהו וישעיהו כצ"ל: (הגהות יעבץ).
  2. ^ ועזיהו שבוש סופרים. ושמא צ"ל עודד. כי אם נמצא בתחלת יהואחז עסע"ר פכ"ב. א"כ בודאי כבר היה נביא גם בימי יותם. כי אחרונה של יותם. היא ראשונה של אחז. כמ"ש שם בס"ד. ואז כבר היה נקרא שמו נביא לה'. בידוע דבר הכתוב: (הגהות יעבץ).
  3. ^ חוזי. כתוב בד"ה (הגהות יעבץ).
  4. ^ כ"ה בדפוס ויניציאה. בדפוסי בסיליאה והמבורג: חוזי. בדפוסי קארעץ לעמבערג ווארשויא ולונדריש: חוזים. בדפוס זאלקוא: חזקיה נביא: