נתיבות המשפט/ביאורים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נתיבות המשפט (ביאורים)
המכונה "משפט האורים"
ביאורים על שולחן ערוך חושן המשפט
לרבי יעקב מליסא

נתיבות המשפט

הלכות דיינים[עריכה]

א | - | ג | ד | ה | ו | ז | - | ט | - | יא | יב | - | יד | טו | - | יז | יח | - | כ | - | כב | כג | כד | כה | כו | - | כח

הלכות עדות[עריכה]

כט | ל | לא | - | לג | לד | - | לו | לז | לח

הלכות הלואה[עריכה]

לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | - | סח | סט | ע | עא | עב | - | עד

הלכות טוען ונטען[עריכה]

עה | עו | עז | עח | עט | - | פא | פב | פג | - | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו

הלכות גביית מלוה[עריכה]

צז | - | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | -

הלכות גביית חוב מהיתומים[עריכה]

קז | קח | קט | קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים[עריכה]

קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז

הלכות אפותיקי[עריכה]

קיז | קיח | קיט | קכ

הלכות העושה שליח לגבות חובו[עריכה]

קכא

הלכות הרשאה[עריכה]

קכב | קכג | - | קכה | קכו | - | קכח

הלכות ערב[עריכה]

קכט | קל | קלא | קלב

הלכות חזקת מטלטלין[עריכה]

קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | -

הלכות חזקת קרקעות[עריכה]

קמ | קמא | קמב | קמג | - | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | - | קנב

הלכות נזקי שכנים[עריכה]

קנג | קנד | קנה | קנו

הלכות שותפים בקרקע[עריכה]

קנז | קנח | קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה | - | קסז | - | - | -

הלכות חלוקת שותפות[עריכה]

קעא | קעב | קעג | קעד

הלכות מצרנות[עריכה]

קעה

הלכות שותפים[עריכה]

קעו | קעז | קעח | קעט | - | קפא

הלכות שלוחין[עריכה]

קפב | קפג | קפד | קפה | קפו | קפז | קפח

הלכות מקח וממכר[עריכה]

קפט | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | קצו | קצז | קצח | קצט | ר | רא | רב | רג | רד | רה | רו | רז | רח | רט | רי | ריא | ריב | - | - | - | - | - | - | - | - | - | רכב | רכג | - | רכה | רכו

הלכות אונאה ומקח טעות[עריכה]

רכז | - | רכט | רל | - | רלב | רלג | רלד | רלה | רלו | רלז | רלח | רלט | רמ

הלכות מתנה[עריכה]

רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו | רמז | רמח | -

הלכות מתנת שכיב מרע[עריכה]

רנ | רנא | רנב | רנג | - | רנה | רנו | רנז | רנח

הלכות אבידה ומציאה[עריכה]

רנט | רס | רסא | רסב | - | רסד | רסה | - | רסז | רסח | רסט | ער | -

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים[עריכה]

| - |

הלכות הפקר ונכסי הגר[עריכה]

רעג | - | ערה

הלכות נחלות[עריכה]

רעו | רעז | רעח | רעט | רפ | רפא | - | רפג | רפד | רפה | - | רפז | רפח | רפט

הלכות אפוטרופוס[עריכה]

רצ

הלכות פקדון[עריכה]

רצא | רצב | רצג | רצד | רצה | רצו | רצז | - | - | ש | שא | -

הלכות שומר שכר[עריכה]

שג | דש | שה

הלכות אומנים[עריכה]

שו

הלכות שוכר[עריכה]

שז | שח | שט | שי | שיא | שיב | שיג | - | שטו | שטז | שיז | - | -

הלכות חכירות וקבלנות[עריכה]

- | שכא | - | - | - | - | - | - | - | שכט | - |

הלכות שכירות פועלים[עריכה]

| - | שלב | שלג | שלד | שלה | - | - | - | - |

הלכות שאלה[עריכה]

שמ | שמא | שמב | - | שמד | - | שמו | - |

הלכות גניבה[עריכה]

שמח | - | שנ | שנא | - | שנג | שנד | - | שנו | שנז | - | - | שס | שסא | שסב | שסג | - | שסה | - | - | שסח | שסט | - | שעא | - | שעג | - | שעה | - | - |


אין יותר פירוש מעבר לסימן שע"ה

שונות[עריכה]