משנה עבודה זרה ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) אין מעמידין בהמה בפונדקאות של גוים מפני שהן חשודין על הרביעה ולא תתייחד אישה עמהן מפני שהן חשודין על העריות ולא יתייחד אדם עמהן מפני שהן חשודין על שפיכת דמים בת ישראל לא תיילד את הנוכרית אבל הנוכרית מיילדת את בת ישראל בת ישראל לא תניק בנה של נוכרית אבל הנוכרית מיניקת את בנה של ישראלית ברשותה.

(ב) מתרפין מהן ריפוי ממון אבל לא ריפוי נפשות ואין מסתפרין מהן בכל מקום דברי רבי מאיר וחכמים אומרין ברשות הרבים מותר אבל לא בינו לבינו.

(ג) אלו דברים של גוים אסורין ואיסורן איסור הניה היין והחומץ של גוים שהיה מתחילתו יין וחרס אדרייני ועורות לבובין רבן שמעון בן גמליאל אומר בזמן שהקרע שלו עגול אסור ומשוך מותר בשר הנכנס לבית עבודה זרה מותר והיוצא אסור מפני שהוא כזבחי מתים דברי רבי עקיבה ההולכין בתרפות אסור מלשאת ומלתת עמהן והבאין מותרין.

(ד) נאדות הגוים וקנקניהם ויין ישראל כנוס בהן אסורין ואיסורן איסור הניה דברי רבי מאיר וחכמים אומרין אין איסורן איסור הניה החרצנין והזוגין של גוים אסורין ואיסורן איסור הניה דברי רבי מאיר וחכמים אומרין הלחים אסורין והיבשים מותרין המורייס וגבינת בית אונייקי של גוים אסורין ואיסורן איסור הניה דברי רבי מאיר וחכמים אומרין אין איסורן איסור הניה.

(ה) אמר רבי יהודה שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך מפני מה אסרו את גבינת הגוים אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבת נבילה אמר לו והלוא קיבת העולה חמורה מקיבת הנבילה ואמרו כל כוהן שדעתו יפה שורפה חיה ולא הודו לו אלא אמרו לא נהנין ולא מועלין אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבת עבודה זרה אמר לו אם כן למה לא אסרוה בהניה והשיאו לדבר אחר אמר לו ישמעאל אחי היאך אתה קורא כי טובים דודיך מיין (שיר השירים א ב) או כי טובים דודייך מיין אמר לו כי טובים דודייך מיין אמר לו אין הדבר כן שהרי חברו מלמד עליו לריח שמניך טובים (שיר השירים א ג).

(ו) אלו דברים של גוים אסורין ואין איסורן איסור הניה חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו הפת והשמן שלהן ושלקות רבי ובית דינו התירו בשמן כבשים שדרכן לתת בהן יין וחומץ וטרית טרופה וציר שאין בו דגה ההחליק וקורט של חלתית ומלח סלקונטית הרי אלו אסורין ואין איסורן איסור הניה.

(ז) אלו מותרין באכילה חלב שחלבו גוי וישראל רואהו והדבש והדבדבנייות אף על פי שהן מנטפות אין בהן משום הכשר משקה וכבשין שאין דרכן לתת בהן יין וחומץ וטרית שאינה טרופה וציר שיש בה דגה ועלה של חלתית וזיתי גלוסקה מגולגלין רבי יוסי אומר השלוחין אסורין חגבים מן הסלילה אסורין מן האופתק מותרין וכן בתרומה.

הדף הראשי של משנה עבודה זרה ב