משנה מדות א דפוסים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משנה מדות א: הדף הראשי * מהדורה מנוקדת * נוסח הרמב"ם * נוסח הדפוסים * ברטנורא * עיקר תוספות יום טוב

משנה א[עריכה]

בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש:

  1. בבית אבטינס,
  2. ובבית הניצוץ,
  3. ובבית המוקד.


והלוים בעשרים ואחד מקום:

  • חמשה, על חמשה שערי הר הבית.
  • ארבעה, על ארבע פנותיו מתוכו.
  • חמשה, על חמשה שערי העזרה.
  • ארבעה, על ארבע פנותיה מבחוץ,
  • ואחד בלשכת הקרבן, ואחד בלשכת הפרוכת, ואחד לאחורי בית הכפורת.

משנה ב[עריכה]

איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר, ואבוקות דולקין לפניו, וכל משמר שאינו עומד, אומר לו איש הר הבית, שלום עליך.

ניכר שהוא ישן, חובטו במקלו.

ורשות היה לו לשרוף את כסותו.

והם אומרים מה קול בעזרה, קול בן לוי לוקה ובגדיו נשרפין, שישן לו על משמרו.

רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו את אחי אמא ישן, ושרפו את כסותו.

משנה ג[עריכה]

חמשה שערים היו להר הבית.

שני שערי חולדה מן הדרום , משמשין כניסה ויציאה.

קיפונוס מן המערב, משמש כניסה ויציאה.

טדי מן הצפון, לא היה משמש כלום.

שער המזרחי, עליו שושן הבירה צורה, שבו כהן גדול השורף את הפרה, [ ופרה ] וכל מסעדיה יוצאים להר המשחה.

משנה ד[עריכה]

שבעה שערים היו בעזרה, שלשה בצפון ושלשה בדרום ואחד במזרח.

שבדרום, שער הדלק.

שני לו, שער הבכורות.

שלישי לו, שער המים.

שבמזרח, שער נקנור, ושתי לשכות היו לו, אחת מימינו ואחת משמאלו, אחת לשכת פנחס המלביש, ואחת לשכת עושי חביתין.

משנה ה[עריכה]

ושבצפון, שער הניצוץ.

וכמין אכסדרה היה, ועליה בנויה על גביו, שהכהנים שומרים מלמעלן והלוים מלמטן, ופתח היה לו לחיל.

שני לו, שער הקרבן.

שלישי לו, בית המוקד.

משנה ו[עריכה]

וארבע לשכות היו בבית המוקד כקיטונות פתוחות לטרקלין, שתים בקדש ושתים בחול, וראשי פיספסין מבדילין בין קדש לחול.

ומה היו משמשות, מערבית דרומית, היא היתה לשכת [ טלאי ] קרבן.

דרומית מזרחית, היא היתה לשכת [ עושי ] לחם הפנים.

מזרחית צפונית, בה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששקצום מלכי יון.

צפונית מערבית, בה יורדים לבית הטבילה.

משנה ז[עריכה]

שנים שערים היו לבית המוקד, אחד פתוח לחיל ואחד פתוח לעזרה.

אמר רבי יהודה, זה שהיה פתוח לעזרה, פשפש קטן היה לו, שבו נכנסין לבלוש את העזרה.

משנה ח[עריכה]

בית המוקד, כיפה, ובית גדול היה, מוקף רובדין של אבן, וזקני בית אב ישנים שם ומפתחות העזרה בידם, ופרחי כהונה איש כסתו בארץ.

משנה ט[עריכה]

ומקום היה שם אמה על אמה, וטבלא של שיש וטבעת היתה קבועה בה, ושלשלת שהמפתחות היו תלויות בה.

הגיע זמן הנעילה, הגביה את הטבלא בטבעת ונטל את המפתחות מן השלשלת, ונעל הכהן מבפנים, ובן לוי ישן לו מבחוץ.

גמר מלנעול, החזיר את המפתחות לשלשלת ואת הטבלא למקומה, נתן כסותו עליה, ישן לו.

אירע קרי באחד מהם, יוצא והולך לו במסיבה ההולכת תחת הבירה, והנרות דולקים מכאן ומכאן, עד שהוא מגיע לבית הטבילה.

רבי אליעזר בן יעקב אומר, במסיבה ההולכת תחת החיל, יוצא והולך לו בטדי.

משנה מדות א: הדף הראשי * מהדורה מנוקדת * נוסח הרמב"ם * נוסח הדפוסים * ברטנורא * עיקר תוספות יום טוב