משנה כריתות ה ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת כריתות · פרק ה · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

אמר לו רבי עקיבא, נראים דבריך במעילה מעוטה, הרי שבא על ידו ספק מעילה במאה מנה, לא יפה לו שיביא אשם בשתי סלעים ואל יביא ספק מעילה במאה מנה, הא מודה רבי עקיבא לרבי טרפון במעילה מועטת.

האשה שהביאה חטאת העוף ספק, אם עד שלא נמלקה נודע לה שילדה ודאי, תעשנה ודאי, שממין שהיא מביאה על לא הודע, מביאה על הודע.

נוסח הרמב"ם

אמר לו רבי עקיבה נראין דבריך במעילה מעוטה הרי שבא על ידו ספק מעילה במאה מנה לא יפה לו שיביא אשם בשתי סלעים ולא יביא ספק מעילה במאה מנה הא מודה רבי עקיבה לרבי טרפון במעילה מעוטה.

האישה שהביאה חטאת העוף ספק אם עד שלא נמלקה נודע לה שילדה ודאי תעשנה ודאי שממין שהיא מביאה על לא הודע מביאה על הודע.

חתיכה של חולין וחתיכה של קודש אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל פטור רבי עקיבה מחייב באשם תלוי אכל את השניה מביא אשם ודאי אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי דברי רבי עקיבה רבי שמעון אומר שניהם מביאין אשם אחד רבי יוסי אומר אין שנים מביאין אשם אחד.

חתיכה של חולין וחתיכה של חלב אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל מביא אשם תלוי אכל את השניה מביא חטאת אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי רבי שמעון אומר שניהם מביאין חטאת אחת רבי יוסי אומר אין שנים מביאין חטאת אחת.

חתיכה של חלב וחתיכה של קודש אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל מביא אשם תלוי אכל את השניה מביא חטאת ואשם ודאי אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי רבי שמעון אומר שניהם מביאין חטאת ואשם רבי יוסי אומר אין שנים מביאין חטאת ואשם.

חתיכה של חלב וחתיכה של חלב קודש אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל מביא חטאת רבי עקיבה אומר אף אשם תלוי אכל את השניה מביא שתי חטאות ואשם ודאי אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא חטאת וזה מביא חטאת רבי עקיבה אומר זה אשם תלוי וזה אשם תלוי רבי שמעון אומר זה חטאת וזה חטאת ושניהם מביאין אשם אחד רבי יוסי אומר אין שנים מביאין אשם אחד.

חתיכה של חלב וחתיכה של חלב נותר אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל מביא חטאת ואשם תלוי אכל את השניה מביא שלש חטאות אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא חטאת ואשם תלוי וזה מביא חטאת ואשם תלוי רבי שמעון אומר זה חטאת וזה חטאת ושניהם מביאין חטאת אחת רבי יוסי אומר כל חטאת שהיא באה על חטא אין שנים מביאין אותה.

פירוש הרמב"ם

אמר לו ר"ע נראים דבריך במעילה מעוטה הרי כו': האשה שהביאה חטאת העוף ספק כו': כבר ידעת שר"ע מחייב בספק מעילות אשם תלוי וזה שאכל חתיכה של קדש כבר מעל שכבר נהנה מן ההקדש בשגגה ולפיכך חייב על אחד משניהם אשם תלוי: ורבי יוסי הוא ת"ק בעצמו ואין חולק עליו ר"ל שדעתו שאין חייב על ספק מעילה אשם תלוי וכן הלכה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

חטאת העוף ספק - האשה שילדה ספק מין פטור ספק מין חיוב, מביאה כבש לעולה ומתנה, אם מין חיוב יהא לחובה, ואם מין פטור יהא לנדבה. אבל חטאת מביאה בספק ואינה נאכלת, שמא חולין היא ומליקת חולין נבילה:

תעשנה ודאי - ותאכל לכהנים כשאר חטאות:

שממין שהיא מביאה - שהרי פרידה אחת מן התורים או מן בני היונה היא מביאה לחטאת, בין ודאי יולדת בין על ספק יולדת:

פירוש תוספות יום טוב

אם עד שלא נמלקה כו'. ועיין בסוף משנה ה' פרק דלקמן:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו


פירושים נוספים