משנה כלים כה רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כל הכלים יש להם אחוריים ותוך כגון הכרים והכסתות והשקין והמרצופין דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר כל שיש לו תוברות יש לו אחוריים ותוך שאין לו תוברות אין לו אחוריים ותוך.

השולחן והדולפקי יש להן אחוריים ותוך דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר אין להן אחוריים וכן טבלה שאין לה לזביז.

(ב) המרדע יש לו אחוריים ותוך משבעה לחרחור ומארבעה לדורבן דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר אין להן לא הוזכרו ושבעה וארבעה אלא לשירים.

(ג) מדות יין ושמן וזומי לסטרה ומסננת של חרדל ומשמרת של יין יש להן אחוריים ותוך דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר אין להן רבי שמעון אומר יש להן נטמאו מאחוריהן מה שבתוכן טהור וצריך להטביל.

(ד) הרובע וחצי הרובע נטמא הרובע לא נטמא חצי הרובע נטמא חצי הרובע לא נטמא הרובע אמרו לפני רבי עקיבה הואיל וחצי הרובע אחוריים לרובע כלי שנטמא תוכו לא נטמאו אחוריו אמר להן של בת קודמין היא או שמא הרובע אחוריים לחצי הרובע כלי שנטמאו אחוריו לא נטמא תוכו.

(ה) נטמא הרובע הרובע ואחוריו טמאין חצי הרובע ואחוריו טהורין נטמא חצי הרובע חצי הרובע ואחוריו טמאין הרובע ואחוריו טהורין נטמאו אחורי הרובע אחורי חצי הרובע טהורין דברי רבי מאיר וחכמים אומרין אין חולקין את הגביין כשהוא מטביל מטביל את כלו.

(ו) כני כלים והוגניהם ואוזניהם וידות הכלים המקבלין שנפלו עליהן משקין מנגבן והן טהורין ושאר כל הכלים שאין להן אחוריים ותוך שנפלו משקין על מקצתן כלו טמא כלי שנטמאו אחוריו במשקין אחוריו טמאין תוכו והוגנו ואוזנו וידיו טהורין נטמא תוכו כלו טמא.

(ז) כל הכלים יש להן אחוריים ותוך ויש להן בית הצביעה רבי טרפון אומר לעריבה גדולה של עץ רבי עקיבה אומר לכוסות רבי מאיר אומר לידים טמאות וטהורות אמר רבי יוסי לא אמרו אלא לידים הטהורות בלבד.

(ח) כיצד היו ידיו טהורות ואחורי הכוס טמאין אחזו בבית צביעתו אינו חושש שמא נטמאו ידיו באחורי הכוס היה שותה בכוס שאחוריו טמאין אינו חושש שמא נטמא משקה שבפיו באחורי הכוס וחזר וטימא את הכוס קומקמוס שהוא מרתיח אינו חושש שמא יצאו משקין מתוכו ונגעו באחוריו וחזרו לתוכו.

(ט) כלי הקודש אין להן אחוריים ותוך ואין להן בית הצביעה ואין מטבילין כלים בתוך כלים לקודש וכל הכלים יורדין לידי טומאתן במחשבה ואינן עולין מטומאתן אלא בשינוי מעשה מעשה מבטל מיד המעשה ומיד המחשבה והמחשבה אינה מבטלת לא מיד המעשה ולא מיד המחשבה.

הדף הראשי של משנה כלים כה