משנה כלים כד ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק כד · משנה ז | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

שלש פנקסיות הן.

האפיפורין, טמאה מדרס.

ושיש בה בית קיבול שעוה, טמאה טמא מת.

וחלקה, טהורה מכלום.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

שלש פנקסיות הן האפיפורין טמאה מדרס ושיש בה בית קיבול שעוה טמאה טמא מת וחלקה טהורה מכלום.

פירוש הרמב"ם

פנקסיות. הן כל שתי לוחות מזדווגות יהיו לסופר או לזולתן ושם פנקס על האמת אמנם הוא לסופר ואפיפורין הוא כסא של פרקים כאשר יתפשט יהיו שתי לוחות וישב הסופר עליו וכאשר יתקבץ ישוב לוח אחד וצורתו מפורסמת אצל האנשים כולן וכבר בארתיו לך בפ' ט"ז: בית קבול שעוה. מקום ישימו בו השעוה וכבר בארתיו לך בפ' י"ז: וחלקה. הוא לוח פשוט אין לו בית קיבול ולא כלי קיבול ולא תורת כלי עליו יהיה מפשוטי כלי עץ לקטנותו ולזה טהור מכלום:

פירוש רבינו שמשון

פנקסיות. הן עשויין לכתוב בהן כמו חנוני על פנקסו (שבועות דף מד:):

האפיפורין. פירש בערוך בערך פנקס לוח עשוי ומניחין עליו אבק של עפר וכותבין בו חשבונות:

ושיש לה בית קיבול שעוה. לוח הטוח בדונג כדי לכתוב בו

והחלקה. שאין בה שעוה וכותבין עליה בדיו ויש לה צורת כלי ואין ראוי למדרס:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שלש פנקסיות הן - העשוין לכתוב בהן. כמו חנוני על פנקסו:

אפיפורין - לוח שמניחים עליו אבק של עפר ט וכותבים בו חשבונות. וגדול הוא וחזי לישיבה:

שיש לה בית קבול שעוה - לוח שטחין פניו בדונג ורושמין על הדונג בחרט:

וחלקה - שאין בה שעוה, וכותבים עליה בדיו, ואין לה בית קיבול:

פירוש תוספות יום טוב

[*פנקסיות פירש הר"ב כמו חנוני על פנקסו דרפ"ז דמסכת שבועות]:

האפיפורין. פירש הר"ב לוח שמניחים עליו אבק של עפר כו'. כ"כ הר"ש בשם הערוך ערך פנקס. ותמהתי דכה"ג תנן נמי אפיפורין ברפט"ז ושם פירש הר"ב וכן הר"ש כתב שם בשם הערוך. שהוא כסא של פרקים. ודקדקתי בערך אפיפורין ומצאתי דמייתי לה התם נמי הך אפיפורין דהכא ומפרש לה שהוא כורסיא קטן לפני תיבת ס"ת. גם הרמב"ם מפרש הך דהכא כי הא דלעיל שהוא כסא של פרקים ונקרא פנקס לפי שפנקס הן כל ב' לוחות מזדווגים יהיו לסופר או לזולתו ושם פנקס על האמת אמנם הוא לסופר. ואפיפורין הוא כסא של פרקים כאשר יתפשט יהיו שתי לוחות וישב הסופר עליו וכאשר יתקבץ ישוב לוח אחד:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ט) (על הברטנורא) ובריש פרק ט"ז פירש, כסא של פרקים. והערוך פירש, כורסיא קטן לפני תיבת ס"ת. וז"ל הר"מ, פנקסיות הן כל ב' לוחות מזדווגים יהיו לסופר או לזולתו. ושם פנקס על האמת אמנם הוא לסופר. ואפיפורין הוא כסא של פרקים כאשר יתפשט יהיו ב' לוחות וישב הסופר עליו, וכאשר יתקבץ ישוב לוח אחד:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

שיש בית קבול שעוה:    פי' הרמב"ם ז"ל לעיל בפי"ז דהיינו שיש לו חקק שמשימין בו השעוה וכתבתיו שם בסוף הפ':


פירושים נוספים