משנה כלים כד ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק כד · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

שלשה תרבוסין הן.

של ספרין, טמא מדרס.

שאוכלין עליו, טמא טמא מת.

ושל זיתים, טהור מכלום.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

שלשה תרבוסין הן של ספרים טמא מדרס ושאוכלין עליו טמא טמא מת ושל זיתים טהור מכלום.

פירוש הרמב"ם

תרבוס. כלי מעור ואשר היא אצל המקיזים יעשו לישב עליה או לסמוך עליה ולזה טמאה מדרס ושרש זה כבר התבאר בפרק כ' והעור אשר יעשה להשיר עליו הזיתים אינו כלי ולזה אין בו טומאה כלל:

פירוש רבינו שמשון

תרבוסים. הן מיני ארגזים והן של עץ ויש אומרים של עור. וכללא הוא דכולי פירקין הטמא מדרס דמשמש ישיבה או שכיבה וטמא מת נמי. וטמא מת שאינו משמש ישיבה ושכיבה וחשוב:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

תרבוסים - כלים של עור כעין ארגזים:

של ספרים - מקיזים דם:

טמא מדרס - גדול הוא וחזי לישיבה או למזגא עליה ה:

שאוכלים עליו - כלי תשמיש הוא ו:

ושל זיתים - שסוחטין בו הזיתים ז, לא חשיב כלי של משמשי אדם:

פירוש תוספות יום טוב

[*תרבוסין. וכך העתיקו הר"ב והר"ש. גם הרמב"ם בפירושו. אבל בחבורו פכ"ז מה"כ כתב תרכוסין בכ"ף. וכן הוא בערוך]:

[*טמא מדרס. פי' הר"ב דחזי לישיבה או למזגא עליה הבאים להקיז. הכ"מ שם]:

[*שאוכלין עליו. פירש הר"ב כלי תשמיש הוא. ואומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו. הכ"מ שם]:

[*ושל זיתים. כתב הר"ב שסוחטים בו זיתים. לא ידעתי למה לו לפרש כן. והרי הרמב"ם כתב אשר יעשה להשיר עליו הזיתים ובחבורו כתב ג"כ *)ששוטחין עליו הזיתים]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ה) (על הברטנורא) הבאים להקיז:

(ו) (על הברטנורא) ואומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו. כ"מ:

(ז) (על הברטנורא) והר"מ פירש, ששוטחין עליו הזיתים:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

תרבוסים:    ראיתי שונים גורסים תרכוסים בכ"ף אכן הרב בצלאל אשכנזי ז"ל ראיתי שהיה בספרו כתוב תרבוסים בבי"ת ולא הגיהו בין במשנה בין בפירושה. ובערוך לא מצאתיה רק הביא תרנס בנו"ן הנזכר בב"ר ופירש שהוא כסא:

סַפַרִים:    מקיזי דם ולקמן בפירקין בסימן י"ד גרסינן של ספרים שר"ל של ספרי תורה כמו שאכתוב שם בס"ד:

טמא מדרס:    דחזי לישיבה או למיזגא עליה פי' לשכיבה וראיתי מי שכתב למיזגא פי' ארימא"ר בלעז:

ושל זיתים:    ששוטחין בו הזיתים:


פירושים נוספים