משנה גיטין ט רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לאיש פלוני רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרין כיצד יעשה ייטלו הימנה ויחזור וייתנו לה ויאמר לה הרי את מותרת לכל אדם ואם כתבו בתוכו אף על פי שחזר ומחקו פסול.

(ב) הרי את מותרת לכל אדם אלא לאבא לאחי ולאחיך לעבד ולנוכרי ולכל מי שאין לה עליו קידושין כשר הרי את מותרת לכל אדם אלא אלמנה לכוהן גדול גרושה וחלוצה לכוהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין ולכל מי שיש לה עליו קידושין אפילו בעבירה פסול (ג) גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם רבי יהודה אומר ודן דיהוי ליך מני ספר תרוכין ואיגרת שיבוקין וגט פיטורין למהך להתנסבא לכל גבר דיתיצבייין גופו של גט שיחרור הרי את בן חורין הרי את של עצמך.

(ד) שלשה גיטין פסולין ואם נישאת הוולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואם נישאת הוולד כשר רבי אלעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם.

(ה) שנים ששלחו שני גיטים שווין ונתערבו נותן שניהם לזו ושניהם לזו לפיכך אם אבד אחד מהן הרי השני בטיל חמישה שכתבו כלל בתוך הגט איש פלוני מגרש את פלונית ופלוני לפלונית והעדים מלמטן כלם כשרים ויינתן לכל אחת ואחת היה כותב טופס לכל אחד ואחד והעדים מלמטן את שהעדים נקראין עימו כשר.

(ו) שני גיטים שכתבן זה בצד זה ושני עדים עברים באים מתחת זה לתחת זה ושני עדים יוונים באים מתחת זה לתחת זה את שהעדים הראשונים נקראין עימו כשר עד אחד עברי ועד אחד יווני עד אחד יווני ועד אחד עברי באים מתחת זה לתחת זה שניהם פסולין.

(ז) שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני והעדים מלמטן כשר כתבו העדים בראש הדף מן הצד או מאחוריו בגט פשוט פסול הקיף ראשו של זה לצד ראשו של זה והעדים באמצע שניהן פסולים ראשו של זה לצד סופו של זה והעד מלמטן את שהעדים נקראין בסופו כשר.

(ח) גט שכתבו עברית ועדיו יוונית יוונית ועדיו עברית עד אחד עברי ועד אחד יווני עד אחד יווני ועד אחד עברי כשר כתב הסופר ועד כשר איש פלוני עד כשר בן איש פלוני עד כשר איש פלוני בן איש פלוני ולא כתב עד כשר כתב חניכתו וחניכתה כשר כך היו בקיי הדעת שבירושלים כותבין.

גט מעושה בישראל כשר ובגוים פסול ובגוים חובטין אותו ואומרין לו עשה מה שישראל אומרין לך.

יצא שמה בעיר מקודשת הרי זו מקודשת מגורשת הרי זו מגורשת ובלבד שלא יהא שם אמיתלא איזו היא אמיתלא גירש איש פלוני את אשתו על תנאי זרק לה קידושיה ספק קרוב לה ספק קרוב לו זו היא אמיתלא.

בית שמאי אומרין לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערווה שנאמר כי מצא בה ערוות דבר (דברים כד א) בית הלל אומרין אפילו הקדיחה תבשילו שנאמר דבר רבי עקיבה אומר אפילו מצא אחרת נאה ממנה שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו (שם).

הדף הראשי של משנה גיטין ט