משנה גיטין ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) המביא גט ממדינת הים ואמר בפניי נכתב אבל לא בפניי נחתם בפניי נחתם אבל לא בפניי נכתב בפניי נכתב כלו בפניי נחתם חצייו בפניי נכתב חצייו בפניי נחתם כלו פסול אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם פסול שנים אומרין בפנינו נכתב ואחד אומר בפניי נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר אחד אומר בפניי נכתב ושנים אומרין בפנינו נחתם כשר.

(ב) נכתב ביום ונחתם ביום בלילה ונחתם בלילה בלילה ונחתם ביום כשר ביום ונחתם בלילה פסול רבי שמעון מכשיר שרבי שמעון אומר כל גיטין שנכתבו ביום ונחתמו בלילה פסולין חוץ מגיטי נשים.

(ג) בכל כותבין בדיו ובסקרא בקומוס ובקלקנתוס ובכל דבר שהוא רושם אין כותבין לא במשקין ולא במי פירות ולא בכל דבר שאינו של קיימה על הכל כותבין על העלה של זית ועל קרן של פרה ונותן לה את הפרה על ידו של עבד ונותן לה את העבד רבי יוסי הגלילי אומר אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים אף לא על האוכלין.

(ד) אין כותבין במחובר לקרקע כתבו במחובר ותלשו וחתמו ונתנו לה כשר רבי יהודה פוסל עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש רבי יהודה בן בתירה אומר אין כותבין לא על הנייר המחוק ולא על הדפתרא מפני שהוא יכל להזדייף וחכמים מכשירין.

(ה) הכל כשרין לכתוב את הגט אפילו חירש שוטה וקטן האישה כותבת את גיטה והאיש כותב שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחירש שוטה וקטן וסומא ונוכרי.

(ו) קיבל הקטן והגדיל חירש ונתפקח סומא ונתפתח שוטה ונשתפה נוכרי ונתגייר פסול אבל פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח שפוי ונשתטה חזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שתחילתו וסופו בדעת כשר.

(ז) אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא גיטה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין הגט למיתה שהכתב מוכיח האישה עצמה מביאה את גיטה ובלבד שהיא צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם.

הדף הראשי של משנה גיטין ב