משנה בבא בתרא ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת של כובסים אלא אם הרחיק מכותלו של חברו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חברו שלשה טפחים או סד בסיד מרחיקין את הזרעים ואת המחרשה ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים מרחיקין את הריחיים שלשה מן השכב שהן ארבעה מן הרכב ואת התנור שלשה מן הכליה שהן ארבעה מן השפה.

(ב) לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית אלא אם כן יש לו על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעליה עד שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא נאמרו כל השעורין האלו אלא שאם הזיק יהא פטור מלשלם.

(ג) לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חברו ולא רפת בקר באמת ביין התירו אבל לא רפת בקר חנות שבחצר יכל למחות בידו ולומר לו איני יכל לישן לא מקול הנכנסין ולא מקול היוצאין ועושה כלים ויוצא ומוכר בשוק אבל אינו יכל למחות בידו ולומר לו איני יכל לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הריחיים ולא מקול התינוקות.

(ד) מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק הימנו ארבע אמות ובחלונות בין מלמעלן בין מלמטן ומכנגדן ארבע אמות.

(ה) מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות כדי שלא תקפוץ הנמייה ואת הכותל מן המזחילה ארבע אמות כדי שיהא זוקף את הסולם מרחיקין את השובך מן העיר חמישים אמה לא יעשה אדם שובך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמישים אמה לכל רוח רבי יהודה אומר בית ארבעת כורין מלוא שגר היונה ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו.

(ו) ניפול שנמצא בתוך חמישים אמה הרי הוא של בעל השובך חוץ מחמישים אמה הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובכות קרוב לזה שלו ולזה שלו מחצה למחצה שניהם יחלוקו.

(ז) מרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמש אמה החרוב והשקמה חמישים אמה אבא שאול אומר כל אילן סרק חמישים אמה ואם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ספק זה קדם וספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים.

(ח) מרחיקין גורן קבועה מן העיר חמישים אמה לא יעשה אדם גורן קבועה בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמישים אמה לכל רוח מרחיק מנטיעותיו של חברו ומנירו שלא יזיק.

(ט) מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמישים אמה אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר רבי עקיבה אומר לכל רוח הוא עושה חוץ מן מערבה ומרחיק חמישים אמה.

(י) מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים רבי יוסי מתיר בחרדל.

(יא) מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה החרוב והשקמה חמישים אמה בין מלמעלן ובין מן הצד אם הבור קדם קוצץ ונותן דמים אם האילן קדם לא יקוץ ספק זה קדם וזה קדם לא יקוץ רבי יוסי אומר אף על פי שהבור קדם את האילן לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו.

(יב) לא ייטע אדם אילן סמוך לשדה חברו אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות אחד גפנים ואחד כל האילן היה גדר בינתיים זה סומך לגדר וזה סומך לגדר היו שורשיו יוצאין לתוך שדה חברו מעמיק שלשה טפחים כדי שלא לעכב את המחרשה היה חופר בור ושיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו.

(יג) אילן שהוא נוטה לתוך שדה חברו קוצץ מלוא המרדע על גבי המחרשה החרוב והשקמה כנגד המשקולת בית השלהים ובית האילן כנגד המשקולת אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת.

(יד) אילן שהוא נוטה לרשות הרבים קוצץ כדי שיהא הגמל עובר ברוכבו רבי יהודה אומר טעון פשתן או זמורות רבי שמעון אומר כל אילן כנגד המשקולת מפני הטומאה.

הדף הראשי של משנה בבא בתרא ב