משנה אהלות יד ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק יד · משנה ז | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

אין בהן פותח טפח, בין שיש ביניהן פותח טפח בין שאין ביניהן פותח טפח, טומאה תחתיהן, ביניהן או על גביהן, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת.

וכן שתי יריעות שהן גבוהות מן הארץ פותח טפחט.

נוסח הרמב"ם

אין בהן פותח טפח בין שיש ביניהן פותח טפח בין שאין ביניהן פותח טפח טומאה תחתיהן וביניהן או על גביהן טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת וכן שתי יריעות שהן גבוהות מן הארץ פותח טפח.

פירוש הרמב"ם

זה מבואר ממה שקדם ודין השתי יריעות זו על גב זו כדין שני זיזין:

פירוש רבינו שמשון

אין בהן פותח טפח. שהזיזין אין ברוחבן טפח הילכך בין שהטומאה למטה בין שהטומאה למעלה לא חייצי כלל:

וכן ב' יריעות שהן גבוהות מן הארץ בפותח טפח. וגבוהות זו מזו טפח לגמרי דינם כדין הזיזין:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

אין בהן פותח טפח - שהזיזין אין ברחבן טפח ח, הלכך בין שהטומאה למטה בין שהטומאה למעלה לא חייצי כלל:

וכן שתי יריעות שהן גבוהות מן הארץ בפותח טפח - וגבוהות זו מזו טפח, דינן כשני זיזין:

פירוש תוספות יום טוב

אין בהן פותח טפח. פי' הר"ב שהזיזין אין ברחבן טפח. לדברי הר"ש שכתב לעיל במשנה ה דר"א לטעמי' וכו'. כמו שהעתקתי לשונו שם. מתניתין דהכא דלא כוותיה. אלא כרבי יהושע:

וכן שתי יריעות שהן גבוהות מן הארץ פותח טפח. וכן בכל החלוקות השנויות לענין הזיזין:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על הברטנורא) ולפי מה שכתבתי שר' אליעזר לטעמיה מתניתין דהכא כר' יהושע:

(ט) (על המשנה) וכן כו'. וכן בכל החלוקות השנויות לענין הזיזין:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

[א"ה לכאורה דברים הללו שייכים בתחלת משנה הקודמת:]

יש בהן פותח טפח וכו'. השתא ודאי לא קאי אעודף עליון דאפי' דאינו עודף כלל שייכי דינים הללו]:

טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת. פירש הרמב"ם ז"ל שם בחבורו שהרי היא רצוצה וכתב הראב"ד ז"ל אמר אברהם זה שבוש אלא שאין שם כדי שיביא את הטומאה לצדדין ע"כ וכתב מהרי"ק ז"ל דטעמא משום דלא מיקרי רצוצה אלא כשאין שם חלל גבוה טפח אבל הכא הרי יש שם חלל גובה טפח אלא שלפי שאין בגגה רוחב טפח אינה מביאה את הטומאה לצדדין ולדברי רבינו י"ל שמאחר שאין בגגה טפח על טפח על רום טפח טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת כל שחסר אחד מאלו דינה כרצוצה ושפיר מקריא רצוצה עכ"ל ז"ל:


פירושים נוספים