משמרת שלום/א/א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר את השחר ורבים מהיראים והחרדים אינם נזהרים בזה כי הכל לפי הזמן והמקום והאדם וכמ"ש בכל דרכיך דעהו וגו'

טוש"ע (סי' א' סעיף א') ומ"ש ורבים מהיראים כו' הנה הא"ר והפמ"ג כתבו בשם הפוסקים דאם יישן בתפילה מוטב לישן כל הצורך מלקום באשמורת ולישן בתפילה עכ"ל ופשוט דלאו דווקא אם יישן אלא אפי' אם אין מוחו צלול ומבלבל אותו בתפילה או לשאר דיני עבודת הבורא ובפרט במקומותינו ובימי הקיץ שהוא כמעט בלתי אפשר ואפי' בלילות שאינם קצרות הלא ידוע דנשתנו הסדרים והטבעיות כי בימיו היו הולכים לישן בהתחלת הלילה וכמו בארצות המערב עד הנה אבל בזמנינו ומקומותינו שנשתנה זמן שכיבה וממילא נשתנה זמן קימה אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו. וכן ראיתי בפת"ש החדש שכתב ולדעתי דגם שאין לבטל משום זה מאחור הלמוד בלילה עיי"ש ועי' מ"ש רבינו הט"ז בריש מא"ע ע"פ שוא לכם משכימי קום.