מצודות על תהלים קיח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · קיח · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי טוב" - כי הוא טוב ועושה חסד לעולם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יאמר נא" - עתה בעת הגאולה יאמר ישראל בהודות לה' אשר לעולם חסדו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יראי ה'" - המה הגרים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מן המצר" - ר"ל זהו החסד כי כאשר קראתי לו מן המצר והדחק ענה לי ה' והעמיד אותי במרחב

מצודת ציון

"המצר" - מלשון צר ודחק

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' לי" - כאשר היה ה' לי לעזרה לא אירא ממי כי מה יעשה אדם לי אם ה' עמדי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' לי בעוזרי" - כאשר היה ה' לי בעזר עוזרי אז אראה בנקמת שונאי

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בנדיבים" - עם כי הם המעולים שבבני אדם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל גוים" - הם חיל גוג

"בשם ה'" - ר"ל אבטח בשם ה' אשר אכריתם

מצודת ציון

"אמילם" - ענין כריתה כמו ימולל ויבש (לעיל צ)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"סבוני וגו'" - ר"ל עם כי רבות פעמים ואספו ויסבבו אותי עכ"ז אבטח בשם ה' אשר אכריתם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דועכו" - אף אם כבו גחלתי כאש מעצי הקוצים הכבים מהר ור"ל אף אם הרגו רבים מישראל עכ"ז אבטח בשם ה' אשר אכריתם

"סבוני כדבורים" - אף כי סבבו אותי כדבורים הללו אשר יסבבו כלי מלא מדבש

מצודת ציון

"כדבורים" - שם מין שרץ העוף שעושים הדבש

"דעכו" - ענין ניתור וקפיצה והוא כבוי האש שהשלהבת קופצת ממנה וכן ידעך נרו (משלי כ)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דחה דחיתני" - אף אם הם דחו אותי לנפול בארץ עכ"ז ה' עזרני ולא יכלו לי

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קול רנה" - ויהיה נשמע באהלי צדיקים קול רנה וישועה ויאמרו ימין ה' עושה חיל וכח

מצודת ציון

"חיל" - מלשון כח ואומץ

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ימין ה' רוממה" - ימין ה' אשר היא מעולם רוממה הימין ההוא עתה עושה חיל

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא אמות" - ביד הקמים עלי כי עוד אחיה וגו'

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יסור" - הן יסור ייסר אותי ביסורים למרק העון אבל לא ימסור אותי למיתה ביד הקמים עלי

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פתחו" - לזאת פתחו לי שערי בה"מ ואבוא בם ואודה יה על פדות נפשי

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זה השער לה'" - הלא זה השער של ה' עשוי הוא להיות צדיקים באים בו להלל לה' ואבוא בהם גם אני להודות לה'

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי עניתני" - כי ענית לי בעת קראי לך והיית לי לישועה

מצודת ציון

"עניתני" - מלשון עניה ותשובה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אבן מאסו" - עם כי היינו כמו האבן אשר מאסו הבונים לתתו בבנין עתה אנו כאבן הניתן בראש הזויות (כי הדרך לתת האבן המשובח ביותר בפנת הכותל להיות נראה משתי הרוחות) ור"ל עם כי היינו מבוזים מכל עתה אנו המכובדים מכל

מצודת ציון

"פנה" - זוית

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאת ה' וגו'" - ולא בכח ידינו

"היא נפלאת" - הדבר ההיא נפלאת היא בעינינו ולא נוכל לדעת איך היתה גאולה שלמה כ"כ מה שלא יורה עליו הטבע

מצודת ציון

"נפלאת" - מכוסה ונעלם כמו והוא פלאי (שופטים יג)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זה היום" - יום הגאולה ההיא עשה ה' ולזה נגילה ונשמחה בו כי בוודאי לעולם תהיה לא כמעשה בשר ודם שאינו מתקיים

מצודת ציון

"נגילה" - מלשון גילה ושמחה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אנא ה'" - אבקש את ה' הושיעה עתה והצליחה עתה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ברכנוכם" - ברכנו אתכם בברכה הבאה מבית ה' ר"ל מהשוכן בה

"ברוך הבא" - ברוך יהיה הבא לבית המקדש להקריב קרבנות בעבור שם ה'

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל ה'" - ה' הוא חזק ואמיץ והוא האיר לנו מחשכת הגלות לזאת אסרו הקרבן בעבותות להיות נשמר עד יבוא זמן השחיטה לתת הדם על קרנות המזבח (כי עיקר הקרבן הוא זריקת הדם)

מצודת ציון

"אסרו" - קשרו

"חג" - הקרבן נקרא חג על כי רוב הקרבנות באים בחג

"בעבותים" - בחבלי עבות

"קרנות" - הם הבליטות שבראש המזבח

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אלי אתה" - הלא אתה חזקי מעולם ולזה אודך וארוממך

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הודו" - אתם כולכם הודו לה' כי טוב הוא כי עושה חסד לעולם