מצודות על תהלים קיא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · קיא · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בסוד" - בעצת הישרים ובני העדה ר"ל כפי אשר יורו ישרי הלב ויתר העם

"הללויה" - אתם כולכם הללויה ואף אני אודה את ה' בכל לבב

מצודת ציון

"בסוד" - ענין עצה כי נעשית בסוד לבל יגלה או הוא מלשון יסוד כי העצה למעשה היא כמו היסוד להבנין

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גדולים מעשי ה'" - עם כי מעשי ה' המה גדולים ר"ל עשויים בחכמה נפלאה עכ"ז המה דרושים ונמצאים לכל החפצים להתבונן בהם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עומדת לעד" - היא דבר המתקיימת לעולם משא"כ צדקת בשר ודם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חנון" - כי הוא חנון ורחום ולזה עשה זכרון על הנסים למען ייטיבו דרכם ויקבלו שכר

"זכר עשה לנפלאותיו" - כמ"ש במן קח צנצנת וגו' והנח אותו וגו' למשמרת (שמות יז) למען יהיה לזכרון

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"טרף" - זה המן שכלכל בו אנשי דור המדבר

"יזכור" - כי זכר לעולם הברית אשר כרת את אברהם להביאם לארץ ולזה אף כי מרו בו לא חסרו דבר

מצודת ציון

"טרף" - ענין מזון כמו הטריפני לחם חוקי (שם ל) והושאל ממזון החיה הבאה על ידי טרף

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הגיד לעמו" - הבטיח לעמו להראות כח מעשיו להוריש ז' האומות ולתת להם נחלת הגוים ההם ולזה הגיד שלא יאמרו במקרה בא

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נאמנים" - כי כל פקודיו המה נאמנים ולא ימצא בהם דבר עול

"מעשי ידיו אמת" - מה שגרש הגוים ההם היה לאמת הבטחתו לאברהם ובמשפט היה כי העובדי כוכבים ומזלות נגרשו בעונם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"סמוכים" - פקודיו המה סמוכים ונשענים להתקיים לעולם כי המה עשוים באמת וישר ואין א"כ מקום שיהיו בטלים בשום זמן

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"צוה" - על כי צוה להם התורה הנתונה בברית המתקיימת לעולם ובעבור קבלתה שלח הפדות

"קדוש וגו'" - ולזה קדשם במצותיו למען תהיה יראת ה' על פניהם

"פדות" - לפדותם ממצרים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ראשית חכמה" - הנכון הוא שבתחלת למוד החכמה ישריש האדם בלבו יראת ה' ולשכל טוב יחשב לכל העושים כן כי אז תהיה תהלתו עומדת לעד להיות מהולל בחכמה ותהיה מתקיימת משא"כ אם לא תקדים היראה אל החכמה וכמ"ש רז"ל