מצודות על שמואל ב ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל ב · ח · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מתג האמה" - ובדברי הימים (א יח א) נאמר גת ובנותיה ואולי מתג האמה הוא שם כולל לגת עם בנותיה ונקראה כן על היותה מטרפולין בארץ פלשתים ובכל חמשת עריהם הגדולים לא היה מלך כי אם בגת וכולם היו סרים למשמעתו ונתונים בידו כמתג החמור הנתונה באמת ידי איש להוליכו לכל אשר ירצה 

מצודת ציון

"מתג" - הוא כעין רסן עשויה להנהיג בה הבהמה כמו (משלי כו ג)מתג לחמור

"האמה" - אמת הזרוע וכן (דברים ג יא)באמת איש

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נושאי מנחה" - היו מביאים לו מנחה שנה בשנה

"וימדדם בחבל" - וחוזר ומפרש איך מדדם ואמר שהשכיבם בארץ וגו' 

מצודת ציון

"ומלא החבל" - מדת חבל שלם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בלכתו להשיב ידו" - כשהלך להשיב מקומו לאחור להרחיב גבול ארצו 

מצודת ציון

"להשיב" - מלשון השבה

"ידו" - מקומו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעקר" - משום שנאמר (דברים יז טז) ולא ירבה לו סוסים 

מצודת ציון

"פרשים" - הם רוכבי הסוסים הרגילים בזה

"ויעקר" - הסיר העיקר והם הרגלים שהם העיקר בבהמה וכן (יהושע יא ו)סוסיהם תעקר

"רכב" - הם מארבעה סוסים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נציבים" - פקידים וממונים לגבות המס ולמשול בהם 

מצודת ציון

"נציבים" - פקידים וממונים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שלטי" - כעין מגן

"אל עבדי" - על עבדי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי איש מלחמות" - הדדעזר היה שונא ואיש מלחמה עם תועי

"ובידו" - ביד יורם בן תועי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם אותם" - אשר הביאו לו למנחה הקדיש וגו' עם הכסף והזהב אשר הקדיש משלל הגוים אשר כבש האמור במקרא שלאחריו 

מצודת ציון

"כבש" - ענין לכידה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשובו" - רצה לומר עם כי היה עיף ויגע ממלחמת ארם עם כל זה הכה בגיא מלח וגו' (ובתהלים ס ב) ובדברי הימים (א יח יב) נאמר שאותן המוכים היו מבני אדום ולזה אמר במקרא שלאחריו ששם באדום נציבים

"ויעש דוד שם" - עשה גבורה גדולה וקנה שם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל אדום" - ולא נשאר עיר אחת מבלי נציב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משפט" - בין איש לאחיו

"וצדקה" - משלו להצריכים לקבל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מזכיר" - היה ממונה על ספר הזכרונות

"על הצבא" - היה שר על קבוצת החיל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כהנים" - רצה לומר שרי הכהנים צדוק היה משוח מלחמה ואחימלך סגן ולא חשב את אביתר לכהן גדול כי לא הועמד עתה כי אם מאז מלך על יהודה אבל יואב עם שהיה שר הצבא מאז מכל מקום הועמד עתה להיות שר על כל הצבא אף משל ישראל או על שחזר דוד והעמיד את צדוק לכהן גדול לזה לא חשב את אביתר כי לא היה דבר המתקיים 

מצודת ציון

"ושריה" - ובדברי הימים (א יח טז) קראו שושא ולמטה (לעיל כ כה) קראו שוא ובשלש השמות היה נקרא והוא כלל גדול בנביאים בכל מקום שנאמר פעם כן ופעם כן

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כהנים היו" - רצה לומר היו ראשים ושרים ובדברי הימים (שם פסוק יז) נאמר ובני דוד הראשונים ליד המלך או יאמר ובניהו וגו' והכרתי והפלתי ובני דוד כולם היו שרי המלך וסרים למשמעתו לכל אשר יצום ולא היה להם הנהגות מיוחדות כמו לאלו הנזכרים לפניהם

"והכרתי והפלתי" - תרגם יונתן קשתיא וקלעיא ורצה לומר ובניהו וגו' והכרתי והפלתי היו מתמידים לשבת יחד כי היה ממונה עליהם להורותם לירות בקשת ולקלעות באבנים 

מצודת ציון

"כהנים" - רוצה לומר ראשים ושרים