מצודות על שופטים ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שופטים · ח · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לבלתי קראות לנו" - בתחלת המלחמה כאשר הלכת להלחם ומה זה קראת לנו אחר הנצוח

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה עשיתי" - רצה לומר הנה עם כל זה הנצוח יקרא על שמכם כי מהו הנצוח אשר עשיתי אני עתה כמו אתם

"הלא טוב וגו'" - רצה לומר הנצחון שעשיתם בסוף המלחמה היא יותר גדולה מהנצחון שעשו אני עם משפחתי אביעזר בתחלתה

מצודת ציון

"עוללות" - הם הענבים הפחותים הנלקטים בסוף כמו (ישעיהו יז ו)ונשאר בו עוללות

"מבציר" - תחילת הלקיטה תקרא בציר כמו (דברים כד כא)כי תבצור כרמך

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אז" - כשדבר על לבם והודה להם על הנצחון והיכולת נחו מזעפם

"ומה יכלתי" - רצה לומר היכולת שבי מה היא עד שאוכל לעשות גבורה כמו אתם

מצודת ציון

"רפתה" - מלשון רפיון

"רוחם" - רוח הכעס כמו (קהלת ז ט)אל תבהל ברוחך לכעוס

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אחרי זבח וצלמנע" - כי ברחו עד לא לכדו המים או שנשארו בארצם ולא באו במלחמה ורדף להחרימם מארצם

מצודת ציון

"ככרות" - לחם השלם נקרא ככר

"ברגלי" - עמי ואחרי

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עתה בידך" - כי אם אינם עתה בידך אין גבורה ברדיפה לשניתן לצבאך לחם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ודשתי" - כאדם הדש תבואה שמכה וחובט בה כן אכה על בשרכם עם קוצים

מצודת ציון

"ודשתי" - מלשון דישה

"את קוצי" - עם קוצים

"הברקנים" - מין קוצים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כזאת" - כאשר דבר לאנשי סוכות

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אתץ וגו'" - לפי שבטחו להשגב במגדל עוז אשר היה להם לזה אמר שינתוץ אותו

מצודת ציון

"אתוץ" - מלשון נתיצה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שלף חרב" - רצה לומר אנשי מלחמה הולכים שלופי חרב

"כל הנותרים" - רצה לומר והמה היו כל הנותרים וגו'

מצודת ציון

"שולף" - ענין הוצאת החרב מתערה כמו (יהושע ה יג)וחרבו שלופה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"החריד" - גדעון החריד את כל המחנה ולא יכלו להציל המלכים מידו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מלמעלה החרס" - בעוד היה נראה השמש מלמעלה בגובה השמים

מצודת ציון

"החרס" - השמש כמו (איוב ט ז)האומר לחרס ולא יזרח

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישאלהו" - קצר ולא פירש מה שאלו ומעצמו יובן הדבר

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר חרפתם אותי" - בדבר לכידתם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וידע בהם" - עם הקוצים היה מייסרם ומשברם

מצודת ציון

"ויודע" - תרגם יונתן ותבר וכן (יחזקאל יט ז)וידע אלמנותיו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויהרג וגו'" - כי נלחמו בו בעבור נתיצת המגדל

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כתאר" - והיו כתואר בני המלך כתארך

"כמוך כמוהם אחד" - תארך כתארם ותארם כתארך ולתוספת ביאור אמר אחד

מצודת ציון

"איפה" - איה פה ורצונו לומר מי מאתנו דומה לתארם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לו" - ענינו כמו אם וכן (שם יד טו) לו חיה רעה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי עודנו נער" - ולזה היה ירא מהם כי לא הבין שהמה מסורים בידו ולא יעמדו נגדו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כאיש גבורתו" - כערך האיש כן ערך גבורתו אם גדול הוא גבורתו גדולה ואם קטן וגו' ולזה פגע אתה בנו כי בעבור רוב הגבורה שבך תמית בפעם אחת ולא תשנה וכן ראוי והגון להקל מיתת המלכים

מצודת ציון

"ופגע" - ענין מכת מות כמו (שמואל ב א טו)גש פגע בו

"השהרונים" - מין תכשיט כמו (ישעיהו ג יח) והשביסים והשהרונים כי עשויה כדמות ירח ותרגום של ירח הוא סיהרא

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"משל בנו" - קבלו אותו מאהבה למשול בהם הוא וזרעו בעבור התשועה אשר עשה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' ימשל" - רצה לומר הלא מה' באה התשועה לזה ימשול הוא בכם ואליו תשמעון

"לא אמשל" - לא רצה לקבל הממשלה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי ישמעאלים הם" - כי מדין היה מבני קטורה (בראשית כה ב) שהיא הגר (בראשית רבה סא ד) אם ישמעאל (בראשית טז טו) והמה אחים ובשם אחד יקראו ודרך אחד להם להשים נזם באף

"איש נזם שללו" - כל איש יתן לי נזם מאשר שלל

מצודת ציון

"נזם" - הוא תכשיט החוטם

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לבד וגו'" - כי את אלה לקח לו בעצמו משלל המלחמה

"אשר שאל" - ונתנו על פי שאלתו

"זהב" - דינרי זהב

מצודת ציון

"והנטיפות" - שם תכשיט נוטף ותלוי מול הלב כמו (שם ג יט) הנטיפות והשרות

"הענקות" - תכשיט סביב הצואר כמו (משלי א ט)וענקים לגרגרותיך

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למוקש" - על שבאה התקלה על ידי גדעון נהרגו בניו

"ויזנו וגו'" - שם במקום עמדו עבדוהו כי הם עשאוהו לאחר זמן לעבודה זרה והלכו שם לעבדו

"אותו" - רצה לומר אותו משקל הזהב מהנזמים עשה מלבוש בצורת אפוד להיות לזכרון

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ארבעים שנה" - עד כלות ארבעים שנה מזמן התחלת השעבוד

"לשאת ראשם" - רצה לומר הלכו בהכנעה בכפיפת ראש

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישב בביתו" - רצה לומר לא טרח הרבה בהנהגת העם כי ישב בביתו במנוחה ולזה הרבה נשים ובנים

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ופילגשו" - אשה המיוחדת לאיש בלא כתובה ובלא קדושין

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"בעל ברית" - שם עבודה זרה מה

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא עשו חסד וגו'" - לא גמלו חסד עם בית גדעון כפי אשר הוא עשה חסד עמהם