לדלג לתוכן

מצודות על מלכים ב טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשנת שבע עשרה" - כי יותם מלך בב' לפקח וימי מלכותו ט"ז שנה וכלו בי"ז לפקח ואז מלך אחז

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושש וגו'" - ומקוטעות היו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הוריש" - גירש 

מצודת דוד

"העביר באש" - היא עבודת המולך שמעביר בנו בין שתי מדורות אש

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויצרו" - מלשון מצור 

מצודת דוד

"ולא יכלו להלחם" - לא התגברו במלחמה על ירושלים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וינשל" - ענין השלכה כמו (דברים ז א)ונשל גוים רבים 

מצודת דוד

"וינשל" - גלה משם היהודים והאדומים ישבו בה כאשר ישבו בה מאז טרם לקחה אמציה ולפי שבא ארם להחזיר לאדום לזה אמר השיב לארם כאילו היתה שלהם מאז כי באו במקום אדום

"השיב וגו' את אילת" - זו היא האמור למעלה (יד כב) אשר בנה עזריה והשיבה ליהודה ועתה בא רצין והשיבה לארם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בית ה" - בבית ה'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויגלה" - הגלה אנשיה אל קיר והיא מארץ אשור

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את דמות המזבח" - כי ישרה בעיניו תבניתו ושלח הדמות אל הכהן לעשות מזבח כדמותו

"לכל מעשהו" - רצה לומר את תבנית הציורים הפרטים שבו

"אוריה הכהן" - יתכן שהוא אמריה הנזכר בדברי הימים (א ה לג) ועיין בסוף הספר בחשבון הדורות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד בוא" - טרם בוא המלך וגו'

"ככל וגו'" - אף הציורים הפרטים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקרב" - קרב אל המזבח והעלה עליו עולותיו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקרב" - מזבח החדש משך ממול פני ההיכל וחוזר ומפרש שמשכו מבין מזבח הנחושת ומבין בית ה' כי מקומו הראוי לו היה בין מזבח הנחושת ובין ההיכל כי בו צוה להקריב ולזה מהראוי שלא יפסיק דבר בינו ובין ההיכל הנה הוא לא העמידו במקום הראוי לו כי העמידו בצד מזבח הנחושת בצפונו וקצת מזבח הנחושת הפסיק בינו לבין ההיכל

"ואת המזבח" - מזבח החדש שם עם מזבח הנחושת וגו' שעשה שלמה רצה לומר מזבח אבנים שעשה שלמה תחת מזבח הנחושת אשר עשה משה במדבר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לבקר" - לדרוש כמו (ויקרא יג לו)לא יבקר הכהן 

מצודת דוד

"לבקר" - לדרשו בעת מן העתים שיעלה על לבו להקטיר עליו

"מנחת הערב" - זה תמיד של בין הערבים

"עולת הבקר" - הוא תמיד של שחר

"המזבח הגדול" - כי את מזבח החדש עשהו גדול משל שלמה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויקצץ" - ענין כריתה

"המכונות" - מלשון כן ובסיס

"הכיור" - כעין דוד גדול עשוי לרחצה

"הים" - עשוי כגיגית גדולה

"מרצפת" - ענין הצעת אבנים בקרקע 

מצודת דוד

"מעל הבקר הנחושת" - כי שלמה העמיד את הים על י"ב בקר נחשת כמו שאמור במלכים א' (ז כה) והוא הסיר מהבקרים ההם ונתנו על רצפת אבנים

"את הכיור" - מכל מכונה הסיר את הכיור הנתון עליו

"ויקצץ" - כרת את המסגרות של המכונות והמה הלבזבזין ומחיצות המכונות אשר מתחת לכיורות האמור במלכים א' (ז כח) שעשה שלמה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מוסך" - מלשון סכך 

מצודת דוד

"ואת מבוא המלך" - מקום הכניסה של בית המלך שהיתה מצד החוץ סבבה אל בית ה' להיות מקום הכניסה מבית ה' ועשה כן מפני מלך אשור שלא יבוא עליו מבחוץ פתאום

"ואת מוסך השבת" - גם הוריד את מוסך השבת וגו' והוא היה בנין מסוכך ממעל לשבת תחתיו אנשי המשמר היוצא בשבת על כי היו פונים אז מעבודה כי משמר הנכנס באו במקומם ולזה ישבו תחת צל המוסך עד פנות היום עת הלכם לביתם