מצודות על דברי הימים א כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על דברי הימים א · כד · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ולבני אהרן" - ואת בני אהרן היה כן מחלוקתם למשמרות

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"לפני אביהם" - בחיי אביהם

"ויכהנו" - ר"ל והם נשארו כהנים לה'

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"לפקודתם בעבודתם" - לפי מספרם העובדים בעבודה המוטל עליהם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"לראשי הגברים" - למספר ראשי הגברים הראויים לעבודה

"ראשים לבית אבות" - עשה ששה עשר ראשי בתי אבות והם המשמרות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"בגורלות" - מי ישמש ראשון ומי שני וגו'

"כי היו שרי קדש וגו'" - כי כולם היו שרי קדש וגו' ולזה לא נתן מעלה לאחד על השני להקדימן מבלי גורל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ויכתבם" - שמות בתי האבות כתבם על פתקים להניחם בקלפי לעשות הגורל

"בית אב אחד אחז וגו'" - ארז"ל מתחלה היו שמונה בתי אבות לאלעזר ושמונה לאיתמר ועל שמצא דוד רבים לבני אלעזר חלק כל בית אב לשתים וז"ש בית אב אחד אחוז לאלעזר ר"ל כל בית אב אחז עוד אחת להיות בה שתים

"ואחז אחז לאיתמר" - ר"ל מה שהיה אחוז לאיתמר מאז נשאר אחוז ולא הוסיף כלום

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אלה פקודתם" - אלה מספר המשמרות לבוא לבית ה' לעבודתם כמשפט האמור ביד אהרן כאשר צוהו ה'

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ולבני לוי הנותרים" - היה כן מחלקותם ואמר הנותרים כי כבר חשב הכהנים מבני לוי ובני גרשון בן לוי ואף שגם המה נזכרים עמהם למעלה מ"מ חשבם שוב על כי נשתנה בהם שמות בתי האבות ועל בני מררי נתוסף עוד

"לבני עמרם שובאל וגו'" - ר"ל בית האב מבני עמרם שהיתה נקראת מתחלה ע"ש שובאל עתה הוחזרה להיות נקראה ע"ש יחדיהו שהיה מבני שובאל וכן כולם הנאמרים בענין

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"לרחביהו" - לבית אב של רחביהו נעשה מבניו ישיה לראש ונקראה בית האב על שמו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ליצהרי" - בית האב מבני יצהר שהיתה נקראת ע"ש שלומות נקראת עתה ע"ש יחת

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ובני יריהו" - ר"ל בית האב שהיתה נקראת ע"ש יריהו נעשה עתה לבית אב אחת עם אמריהו שהיתה שנית לה ונקראו שתיהן ע"ש אמריהו

"יחזיאל" - בית האב ההיא לא נשתנה שמה וכן יקמעם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אחי מיכה ישיה" - ר"ל בית האב שהיתה נקראה ע"ש ישיה שהיה אחי מיכה הוחזרה להיות נקרא ע"ש זכריהו שהיה מבני ישיה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"בני מררי" - ר"ל מה שהיו בתי אבות לבני מררי רק מבני מחלי ומושי נתוסף עתה בתי אבות בני יעזיהו בן מררי שלא הוזכר למעלה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"בני מררי" - אלה בתי האבות מבני מררי ליעזיהו בנו היו שהם וגו'

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ולא היה לו בנים" - ולא היה א"כ לבית אב

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"לקיש" - בית האב של קיש נקראה עתה ע"ש ירחמאל שהיה מבני קיש

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ובני מושי מחלי וגו'" - בתי האבות ההם לא נשתנו שמם

"לבית אבותיהם" - של בני משפחותיהם (והיו א"כ נחלקים עתה לכ"ד מחלקות כמו הכהנים תשעה מבני גרשון ושמנה מבני קהת ושבעה מבני מררי)

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"גורלות" - מי ישמש ראשון ועבודתם היה לשורר בפה

"לעומת אחיהם" - ר"ל כמו אחיהם ובני אהרן ודומה להם בדבר הגורל

"אבות הראש וגו'" - הראש מכל בני בתי האבות היה נקרא בשמו אבות ולזה אמר עם שאבות הזה היה הראש לכולם עכ"ז היה מונח בגורל לעומת אחיו הקטן מכולם ולא הועיל לו מעלתו להקדים ראשון את בית האב שלו