חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

מנשר בדבר סדרי שלטון ומשפט (אזור הגדה המערבית) (מס' 2)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מנשר בדבר סדרי שלטון ומשפט (אזור הגדה המערבית) (מס' 2) מתוך ספר החוקים הפתוח

מנשר בדבר סדרי שלטון ומשפט (אזור הגדה המערבית) (מס׳ 2), תשכ״ז–1967


קמצ״מ 1, עמ׳ 3.


למען אפשר קיום הממשל התקין, הבטחון והסדר הציבורי, הנני מכריז בזה לאמור:


פרשנות
”האזור“ – פרושו אזור הגדה המערבית.
תוקף המשפט הקיים
המשפט שהיה קיים באזור ביום כ״ח באייר תשכ״ז (7 יוני 1967) יעמוד בתוקפו, עד כמה שאין בו משום סתירה למנשר זה או לכל מנשר או צו, שיינתנו על ידי, ובשינויים הנובעים מכינונו של שלטון צבא הגנה לישראל באזור.
נטילת סמכויות
(א)
כל סמכות של שלטון חקיקה, מינוי ומינהל לגבי האזור או תושביו תהא מעתה נתונה בידי בלבד ותופעל רק על ידי או על ידי מי שיתמנה לכך על ידי או יפעל מטעמי.
(ב)
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נקבע בזה כי כל חובה של התייעצות, קבלת הסכמה או כיוצא באלה, שנקבעה בדין כל שהוא כתנאי מוקדם לחקיקה או למינוי, או כתנאי למתן תוקף לחקיקה או למינוי – בטלה בזה.
הוראות לגבי רכוש
רכוש דניידי ודלא ניידי, לרבות כספים, חשבונות בנקים, נשק, תחמושת, כלי רכב, כלי תחבורה אחרים, וכל ציוד מלחמתי ואזרחי אחר, שהיה שייך או רשום בשם המדינה או הממשלה הירדנית ההאשמית או יחידה מיחידותיה או שלוחה משלוחותיה או חלק מכל אלה, המצויים באזור, יועברו לחזקתי הבלעדית ויהיו נתונים להנהלתי.
מסים
מסים, היטלים, אגרות ותשלומים מכל סוג שהוא, המשתלמים למוסדות שלטון מרכזי, אשר לא נפרעו עד יום כ״ז באייר תשכ״ז (6 ביוני 1967) – ישולמו לי.
פרסום דבר חקיקה
מנשר, צו או הודעה מטעמי יפורסמו בכל דרך שתיראה בעיני.
עבירות
כל המפר או המנסה להפר את הסדר הציבורי והבטחון או כל הוראה מהוראות מנשר זה או צו, הוראה או הודעה, שיוצאו על ידי או מטעמי ייענש בכל חומר הדין.
תחילת תוקף
תחילתו של מנשר זה מיום כ״ח באייר תשכ״ז (7 ביוני 1967).
השם
מנשר זה ייקרא ”מנשר בדבר סדרי השלטון והמשפט (אזור הגדה המערבית) (מס׳ 2), תשכ״ז–1967“.


ירושלים, כ״ח באייר תשכ״ז, 7 ביוני 1967.
  • אלוף חיים הרצוג
    מפקד כוחות צה״ל
    באזור הגדה המערבית
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.