מלבי"ם על ירמיהו נב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מלבי"ם על ירמיהו · נב

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)(ב-ד) "ויעש הרע", כבר פירשתי מ"ב כ"ד, שהרע היה מה שלא שמע לדברי ירמיה ומה שעבר על השבועה שנשבע לנ"נ וזה היה "כי על אף ה' היתה" וכו' כי הדור היו רשעים ולכן סבב שמרד במלך בבל:


 

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)
 

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)"ותבקע העיר" ע"י הרעב בקעו העם לצאת אל מלך בבל כנ"ל ל"ט ועי"ז נכנסו כשדים וישבו בשער התוך, ועי"ז וכל אנשי המלחמה יברחו, או שזה הבקעה אחרת שבקעו אנשי המלחמה לצאת דרך שער, כנ"ל למעלה ל"ט:


 

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)"וידבר אתו משפטים", עי' מ"ב כ"ה ו':


 

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)"בעשור לחדש", ובמלכים שם בשבעה לחדש, ופירשתי שם שבשבעה בא נבוזראדן לירושלים ובעשור עמד לפני מלך בבל וצוה לשרוף הכל:


 

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)"לקחו", זה לקחו חיל כשדים לעצמם:


 

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)"ואת הספים" ומזרקות וסירות וכפות שהיו של כסף או זהב לקח רב טבחים אל אוצר המלך:


 

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


(כב–כג) "וכתרת עליו", הסתירה שיש בין כתובים דכאן לכתובים של מלכים פירשתי מ"א ס"ז:


 

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)(כב–כג) "וכתרת עליו", הסתירה שיש בין כתובים דכאן לכתובים של מלכים פירשתי מ"א ס"ז:


 

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)"ושבעה אנשים", ובמלכים וה' אנשים ושם פירשתי:


 

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)"זה העם אשר הגלה", עי' מלכים ב' כ"ד פסוק י"ד הארכתי בזה:


 

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)"בעשרים וחמשה", ובמלכים אמר בעשרים ושבעה, ופירשתי שבכ"ה בחדש הוציאו מבית הכלא ובעשרים ושבעה נשא ראשו בגדולה וכבוד:


 

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)"ושנה את בגדי כלאו", יש הבדל בין ויחלף שמלותיו דגבי יוסף שהוא שלבש בגדים אחרים נקיים ונאים, ובין ושנה, שהמשנה אינו מחליף הדבר בדבר אחר רק משנה דבר זה עצמו, כי גם בבית כלא לא לבש בגדים צואים, רק היה עליהם סימן גנאי ושינה סימן זה עצמו לשבח, ששרי המלך היו נכרים בבגדיהם מאיזה מדרגה הוא בכבודו ומעלתו, ושם לו על בגדים שלבש בכלא אות הכבוד ובבגדים אלה עצמם אכל לחם לפניו, שיזכור תמיד את הטוב אשר עשה לו, שמבית אסורים יצא לשולחן המלך: סכום פסוקי של ספר ירמיה "אלף ושלש מאות וששים וחמשה", וסימנו אנכי "אשמח בי-ה" ו-ה, וחציו ויאמר חנניה וגו' (כ"ח י"א), וסדריו "שלשים ואחד", וסימנו חסד "אל" כל היום, מספר הקאפיטול' "חמשים ושנים" וסימנו אודה ה' "בכ"ל" לבב:


ביאור המילות

^