שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מ
[871519]
{{ח:תת|(א)}} בצו לפי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}}, שכתוצאה ממנו מוגדל מס או מוטל מס על סחורה שהיתה פטורה ממנו, רשאי שר האוצר להורות, כי אותו צו יחול גם על סחורה הנמצאת ביום תחילת תקפו של הצו בידי סוחרים או סוג של סוחרים כמלאי לצורך עסקיהם.
{{ח:תת|(ב)}} לענין חוק זה, ”סוחר“ פירושו – אדם העוסק במכירת סחורה שעליה חל צו על פי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}}, או בייצורה.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|כדי למנוע ספק נאמר בזה שהדין הוא, כי ”סוחר“ לענין סעיף 1א – לרבות מי שהסחורה שעליה חל צו שניתן על פי {{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}} משמשת לו גלם (סעיף 3 לתיקון תשט״ו).}}
{{ח:תת|(ג)}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
 

תפריט ניווט