שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מ
[863096]
{{ח:תת|(ב)}} להטיל, לשנות, להגדיל, להפחית או לבטל כל מס ממסי הבלו הקבועים על פי אחת הפקודות הבאות:
{{ח:תתת|(1)}} {{ח:חיצוני|פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)|פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)}};
{{ח:תתת|(2)}} פקודת מס האקסייז על גפרורים {{ח:הערה|(הפקודה בוטלה לפי {{ח:חיצוני|חוק לביטול חוקי בלו שנושנו|חוק לביטול חוקי בלו שנושנו, תשכ״ט–1968}})}};
{{ח:תתת|(3)}} {{ח:חיצוני|פקודת הכהילים המפוגלים|פקודת הספירטים הממותלים}};
{{ח:תתת|(4)}} פקודת המלח {{ח:הערה|(הפקודה בוטלה לפי {{ח:חיצוני|חוק לביטול חוקי בלו שנושנו|חוק לביטול חוקי בלו שנושנו, תשכ״ט–1968}})}};
{{ח:תתת|(4)}} פקודת המלח;
{{ח:תתת|(5)}} {{ח:חיצוני|פקודת הטבק|פקודת הטבק}};
{{ח:תתת|(6)}} פקודת מס האקסייז על קלפים, 1938 {{ח:הערה|(הפקודה בוטלה לפי {{ח:חיצוני|חוק לביטול חוקי בלו שנושנו|חוק לביטול חוקי בלו שנושנו, תשכ״ט–1968}})}}.
 
{{ח:סעיף|1א|מסים על מלאי|תיקון: תשי״ב, תשט״ו, תש״ך}}
 
{{ח:סעיף|1ב|תחולת הוראות של {{ח:חיצוני|חוק מס קניה|חוק מס קניה}}|תיקון: תש״ך}}
{{ח:ת}} הגדרת ”חוק זה“ {{ח:חיצוני|חוק מס קניה#סעיף 1|בסעיף 1 לחוק מס קניה, תשי״ב–1952}}, והוראות {{ח:חיצוני|חוק מס קניה#סעיף 12|הסעיפים 12}}, {{ח:חיצוני|חוק מס קניה#סעיף 16|16 עד 22}} {{ח:חיצוני|חוק מס קניה#סעיף 32|ו־32 (ב) לאותו חוק}}, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על מס שהוטל על מלאי לפי {{ח:פנימי|סעיף 1א|סעיף 1א}}, כאילו היה מס קניה.
 
{{ח:סעיף|1ג|סמכות לחלט|תיקון: תש״ך}}

תפריט ניווט