מהרש"א על הש"ס/בבא קמא/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ב עמוד א

תוס' בד"ה לא זה וזה שיש כו' ובור לא רצה לשנות קודם אש כו' עכ"ל - אבל מה שלא נקט בור קודם המבע׳ ניחא להו בהנך תירוצים וטעמים שכתב רש״י אלא דהכא אינן מספיקין דאדרבה דטפי איכא לשנות בור קודם אש כדי לשנות נמי לא הרי הבור כהרי אלו דומיא דקתני ברישא ותירצו דהתנא נקט הכי דניחא ליה אפי להגדיל תורה ולשנות נמי לא הרי בכל הד׳ אבות ואי הוה נקט בור קודם אש הוה אתי אש מבור ומחד מהנך ולא ה״מ תו למתני לא הרי גבי אש וק״ל.