מדרש משלי (בובר) כב כ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · מדרש משלי (בובר) · כב כ · >>

(משלי כב כ): "הלא כתבתי לך שלישים בְּמֹעֵצוֹת ודעת" - [1]בר חוניא אמר: בם עצות פירש את המילה "במעצות" כשתי מילים: "בם עצות", בהם יש עצות ודעת.

"שלישים" - המד"א האיך מה דאת אמר
= כמו שאתה אומר
(שמות כא כט): "מתמול שלשום".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "שלישים" - גיבורים, כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (שמות יד ז): "ושלישים על כולו".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "שלישים" - אמר רבי ישמעאל: כל מעשה תורה משולש:

  • תורה נביאים וכתובים - אותיותיה משולשים - אל"ף מ"ם תי"ו = אמ"ת,
  • ושבט משולש - ראובן שמעון לוי - ואותיותיו משולשים ל' ו' י'.
  • ואחים שלושה - משה אהרן ומרים.
  • ונצפן לשלושה, שנאמר (שמות ב ב): "ותצפנהו שלושה ירחים".
  • ישראל משולשים - כהנים לויים וישראלים.
  • וירח שלישי, שנאמר (שמות יט א): "בחודש השלישי לצאת בני ישראל".
  • קדושה משולשת.

אמר רבי לוי: הא למדת, שכל מעשה היום משולש היה, לכך נאמר "הלא כתבתי לך שלישים".

"במועצות ודעת" - מלמד, שבה לימד הקב"ה עצה ודעת למשה, וכתב לו באמת, והודיעם לו באמת, ונתנם לו באמת, כדי שיילך הוא ויודיעם וישמיעם לישראל באמת, שנאמר:


(משלי כב כא): "להודיעך קושט אמרי אמת, להשיב אמרים אמת לשולחיך"

הערות שוליים[עריכה]

  1. ^ (יג) בר חוניא אמר - בכתב יד רומי: בר חוכא, בדפוס תוגרמה בר חוטא אמר, ובדפוס וויניציא השמיט שם האומר גם המאמר שלו במועצות בהם עצות ודעת, ובילקוט רמז תתק"ס הביא בשם המדרש (הציון מדרש מוסב על זה המאמר: "במועצות - בר חטיא אמר: במועצות", צ"ל במו עצות, ובהערות שלי לפסיקתא דרב כהנא פסקא "בחודש השלישי" הערה צ"ּ הבאתי, כי בילקוט תהלים [צ"ל משלי] "בר חטיא אמר במועצות", ונשמט שם כל המאמר שלו, ובאמת יש לתקן, רק שצריך להיות "במו עצות" שתי מילות, וראיתי בסדר הדורות אות ח' צד 128 הוצאת משכיל לאיתן, הביא בר חטיא ב"ר ס"ל, ובחזית פ' "ראשו כתם פז" "בר חוטא", ואחר כך הביא חטיא, ילקוט נביאים סימן קי"ט שם חכם. ולא אדע אל איזה מקום בילקוט כיוון בזה.


<< · מדרש משלי (בובר) · כב כ · >>