מ"ג אסתר ב ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מ"ג אסתר · ב · ח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי בהשמע דבר המלך ודתו ובהקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שמר הנשים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי בְּהִשָּׁמַע דְּבַר הַמֶּלֶךְ וְדָתוֹ וּבְהִקָּבֵץ נְעָרוֹת רַבּוֹת אֶל שׁוּשַׁן הַבִּירָה אֶל יַד הֵגָי וַתִּלָּקַח אֶסְתֵּר אֶל בֵּית הַמֶּלֶךְ אֶל יַד הֵגַי שֹׁמֵר הַנָּשִׁים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִ֗י בְּהִשָּׁמַ֤ע דְּבַר־הַמֶּ֙לֶךְ֙ וְדָת֔וֹ וּֽבְהִקָּבֵ֞ץ נְעָר֥וֹת רַבּ֛וֹת אֶל־שׁוּשַׁ֥ן הַבִּירָ֖ה אֶל־יַ֣ד הֵגָ֑י וַתִּלָּקַ֤ח אֶסְתֵּר֙ אֶל־בֵּ֣ית הַמֶּ֔לֶךְ אֶל־יַ֥ד הֵגַ֖י שֹׁמֵ֥ר הַנָּשִֽׁים׃

תרגום

תרגום אחד (כל הפרק)

והוה כד אשתמע פתגם כרוז מלכא וגזרתיה ובאתכנשות עולימן סגיאן לשושן בירנתא ליד הגי ואדברת אסתר באונסא ואתעלת לבית מלכא לידא דהגי נטיר נשיא:

תרגום שני

לפירוש "תרגום שני" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

והוה כד אשתמעו פתגמי דמלכא וגזירתיה וכד אתכנשון עולימתא סגיאתא לשושן בירתא על ידוי דהגי סריסא דמלכא נטר נשיא וכד שמע מרדכי דבתולתא מתבעיין שקל וטשא לאסתר מן רברבנוי דמלכא אחשורוש דנפקי למיבעי בתולתא דלא ייתון וידברונה. וטשה קיטון בגו קיטון דלא יחמון יתה שליחוי דמלכא. ובנת עממיא כד הוון שליחוי עברין הווין מרקדן ומחזיין שופריהון מן כוותא ונפקו שליחוי דמלכא ואייתיאו בתולתא סגיאתא ממדינאתא. ושליחוי דמלכא הוו ידעין לה לאסתר וכד חמון דלית אסתר עם הנין בתולתא אמרין חד לחד מגן לעינן במדינתא אית הכא במדינתין טליתא חדא יאיא בריוא ושפירא וחסודא בחיזוא יתיר מן כולהון בתולתא דאייתינן. כד איתבעיית אסתר ולא אישתכחת אודיעינון למלכא אחשורוש וכד שמע מלכא כתב בדגניסים דכל בתולתא דתיטשי מן קדם שליחוי חדא היא גזירתיה דתתקטיל. וכד שמע מרדכי פוקדנא דחל ואפיק לאסתר בת אחוי דאבוי‏[2] לשוקא ואידברת אסתר מלכא על ידוי דהגי נטר נשיא.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

{ח} השאלות:
מ"ש ויהי בהשמע ובהקבץ הכל דברי מותר, הלא עיקר בא להודיע שנלקחה אסתר.
ומה נ"מ אם נלקחו נערות רבות קודם או לא :
ויהי, ח. נוסף על כל אלה כבר היה שנשמע דבר המלך ודתו, כי שתי פקודות יצאו מן המלך, תחלה יצאה הפקודה שיבקשו למלך נערות ממי שימסרם ברצון, וזה קרא דבר המלך, ואחר כך יצאה הפקודה השנית, שיקבצו נערות בעל כרחן (כנ"ל פסוקים ב ו-ג) וזה קרא דתו, כי עם הפקודה השנית ודאי חייבו להעובר ומסתיר את בתו משפט מות, מבואר שלא חשש תחלה אל התועלת עת יצא דבר המלך שהנערה שתמצא חן תילקח לאשה, ואף לא אח"כ אל הסכנה בצאת הדת שיקחו בע"כ, וזאת שנית ובהקבץ נערות רבות שכבר נקבצו נערות רבות מחוץ לשושן אל שושן, ואז ודאי גדול עונש איש שושן הרואה כל זאת ומעלים בת יפת תואר אשר אצלו, ומ"מ מכל זה לא נתפעלו הצדיקים האלה, רק ותלקח אסתר בחזקה ולא נתנה מרדכי מדעתו :

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ח) ושמא תאמר אם כן איפה איך הכירו יפיה ויקחוה. אך אין זה כי אם בהשמע דבר המלך ודתו ויתקבצו נערות הראויות על ידי פקידי המלך, שמעה אזנה ותלך גם היא בתוך הבאות להראות את יפיה, כי ראתה כי ראויה היא ותיטב בעיניהם, או הראית עצמה אל פקידי המלך שאם לא כן מאין ולאין ראו אותה שרי המלך ותוקח בית המלך. ואם כן איפה לקתה מדת כשרונה, שהמציאה עצמה לשכב את ערלים. ומה גם לרבותינו ז"ל (מגילה יג ב) האומרים כי אשת חיקו של מרדכי היתה. על כן אמר, הנה בהשמע דבר המלך ודתו וגם בהקבץ נערות וכו' שכלן נקבצו באו, לא כאלה חלק אסתר חלילה, כי לא באה, כי אם ותלקח בחזקה ממקום כבודה, כי מה' יצא להם דרך לדעת יופיה. ולא עוד כי אם שבכל הנערות שהיו נקבצות אל יד הגי היו בספק, ולא אחת בהן יתנו לב לומר זו ראויה למלך, כי אם באסתר. וזה מורה באצבע לשון הכתוב, שבכל הנערות הוא אומר ובהקבץ נערות אל שושן הבירה אל ידי הגי, ולא נאמר בהן אל בית המלך אל ידי הגי, כאשר נאמר באסתר ותלקח אסתר אל בית המלך אל ידי הגי. אך הוא כי כל הנערות היו בספק, אך זו מאז ותלקח אל בית המלך לקחו אותה בכונה כי היא אל בית המלך, כאומרם כי אותה ראו ראויה אל המלך. על דרך מאמרם ז"ל (רש"י בראשית יב טו) על ויהללו אותה אל פרעה שאמרו זו ראויה למלך. אלא שניתנה אל ידי הגי לתת תמרוקיה להכינה לבא אל המלך:

מדרש רבה (כל הפסוק)

<< · אסתר רבה · ב · ח · >>


ח.    [ עריכה ]

"מִטּוֹת זָהָב וָכֶסֶף" רבי יהודה ורבי נחמיה; רבי יהודה אמר הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב לזהב אמר לו ר' נחמיה א"כ נמצאת מכניס שנאה בסעודת אותו רשע אלא של כסף היו והיו מצופים בזהב. ור' תחליפא בר בר חנה אמר של זהב היו והיו מכופתין בכפאתין של כסף ושמואל אמר הגשיש החיצון של זהב והפנימי של כסף:

<< · מ"ג אסתר · ב · ח · >>


  1. ^ במהדורת ברלין נפלה טעות סופר ונכתב "בת אחוי דאחוי", דבר שכנראה השריש את הטעות שמרדכי הוא דודהּ של אסתר
  2. ^ במהדורת ברלין נפלה טעות סופר ונכתב "בת אחוי דאחוי", דבר שכנראה השריש את הטעות שמרדכי הוא דודהּ של אסתר