מ"ג איוב יא י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מ"ג איוב יא · י · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם יחלף ויסגיר ויקהיל ומי ישיבנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם יַחֲלֹף וְיַסְגִּיר וְיַקְהִיל וּמִי יְשִׁיבֶנּוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־יַחֲלֹ֥ף וְיַסְגִּ֑יר
  וְ֝יַקְהִ֗יל וּמִ֣י יְשִׁיבֶֽנּוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם יחלוף ויסגיר" - ביסורין את מי שירצה

"ויקהיל" - כל פמליאות שלו לווכח על שהסגיר

"ומי בהן ישיבנו" - בדברים למצא עול בפעלו ואם מפני שהנידון שליו ושקט ימים רבים כן דרכו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(י-יא) "אם יחלוף", אחרי ההנחה הזאת שהניח שא"א שישיג האדם מן האלהות כל מאומה, יאמר, שא"כ איך ישיג את ידיעתו שהוא עצמותו, שאינו ממין ידיעתנו כלל, כי אצל השי"ת יצוייר שידע כל פרטי הדברים העתידים ובכ"ז ישאר הבחירה ביד האדם, שהגם שהם דברים סותרים לפי ידיעתנו, בכ"ז יסכימו שניהם בחק האל ובידיעתו שהוא מין אחר מידיעת האדם, וא"כ" אם" השם "יחלוף" ויעביר את אחד מברואיו מן העולם, או אם "יסגיר" אותו במאסר בבית כלא, דהיינו שיביא עליו יסורים, "ויקהיל" את כל בני העולם לשאול אותם אם דן בצדק וביושר, "מי ישיבנו כי הוא ידע מתי שוא", מי ישיב ויטעון אליו לאמר הלא כבר ידע מתי שוא וכבר ידע מקודם שיחטא וממילא היה מוכרח לחטוא אחר שכבר ידע ה' שיחטא והידיעה מסלקת את הבחירה, וכבר "ראה און ולא יתבונן", היינו שהלא כבר ראה שעתיד פלוני לחטוא ועשה א"ע כאינו מתבונן, וכאילו עדיין הבחירה ביד האדם לחטוא או שלא לחטוא, ולמה חלף החוטא מן העולם או נתיסר בחנם אחר שהיה מוכרח לחטוא, מי ישיבנו תשובה זאת, הלא לא ימצא איש אחד יוכל להשיב כזאת, אחר שאין האדם משיג את ידיעת ה' איך הוא, וה' יודע הכל ובכ"ז נשאר הבחירה ביד האדם, כמ"ש הכל צפוי ובכ"ז הרשות נתונה וא"כ בטוב העולם נדון ויפה דן מה שחלף והסגיר את הרשע, הגם שאין האדם משיג את זאת איך הוא, ואם תשאל ומדוע ברא ה' את האדם בענין הזה שלא ישיג רק ע"י החושים, ולא ידע מאומה מידיעת האלהות ומידיעת עצמות הדברים עד שלא ידע גם את נפשו ואמתת עצמותו, ולמה לא בראו על אופן שישיג וישכיל כשכל המופשט מחומר, שמשיג הכל בהשגה פשוטה מן הקודם אל המאוחר, וז"ש.


ביאור המילות

"יחלוף", יעבור מן העולם כמו והאלילים כליל יחלוף (ישעיה ב') וכבר בארתי שם שחליפה מענין העברה בא תמיד בקל בין עומד ובין יוצא:

"ויסגיר". בבית כלא:

"ומי ישיבנו". מענין תשובה ומענה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם יחלוף" - לזאת אף אם ימצאו מרבית אנשים אשר ישוו בדבר המעל ועכ"ז יענשו בעונשים מתחלפים את מי מהם יכרית מן העולם ואת מי יסגיר במאסר היסורין ואף מהם יקהיל לאספם אל משמר לכלאם בה הנה עכ"ז אין מי להשיב על גמול תשלומיו

מצודת ציון

"יחלוף" - יעבור מן העולם וכן עד בוא חליפתי (לקמן יד)

"ויקהיל" - יאסוף כמו ויקהל משה (שמות לה)

<< · מ"ג איוב · יא · י · >>