ירושלמי פסחים ה י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת פסחים · פרק ה · הלכה י | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


מתניתין

קרעו והוציא את אימוריו נתנם במגס והקטיר' ע"ג המזבח יצאת כת הראשונה וישבה לה בהר הבית שנייה בחיל השלישית במקומה עומדת חשיכה יצאו וצלו את פסחיהן

גמרא

כתיב (ויקרא ח) והזה ממנו מכולו אמר ר' אבינא ובלבד מזבח שלם כתיב (ויקרא ג) והקטירו אותו והקטירו והקטירם מה תלמוד לומר והקטירו אותו הכשר ולא הפסול והקטירו שלא יערב חלבים בחלבים והקטירם כולן כאחת הכא את מר והקטירו שלא יערב חלבים בחלבים והכא את מר הקטירן כולן כאחת אמר רבי לא כאן במגס וכאן על גבי המזבח לא כן תני ר' חייה לא היתה ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד ואמר רבי אימי בשם רבי שמעון בן לקיש אפילו למלכי בית דוד לא היתה ישיבה בעזרה תיפתר שסמך עצמו לכותל וישב לו והא כתיב (דברי הימים א יז) ויבא המלך דוד וישב לפני ה' וגו' אמר רבי אייבו בר נגרי ויישב עצמו לתפלה יצאת כת הראשונה וישבה לה בהר הבית והשנייה בחיל והשלישית במקומה רבי נחמן בשם רבי מנא מה אתינן מיתני וישבה לה במקומה עמדה לה במקומה